• Tag Archives Vattenriket
 • Fåglar vid Pulken – Birds at Pulken

  Idag vid middagstid var jag på Pulken för att se om där fanns några tranor. De samlas nu för att tillsammans flyga till sydligare breddgrader, för att stanna under vintern. Men inte en trana på våtmarkerna. Jag pratade med ett par som hade sett massor av tranor flyga över deras hus, i Åhus, i riktning mot Pulken, så de körde hit. Jag hade inga förväntningar att få se någon, de brukar bara vara på Pulken över nätterna, och på dagtid ger de sig ut efter mat. Där var även en stor flock med starar, tyvärr svårfotograferade, jag hade motljus, solen lyste starkt.

  Det märkligaste var all de hundratals tofsvipor som samlats i en enorm jätteflock, bara runt hälften syns i det första fotot. Det har jag aldrig sett innan. De samlas i stora flockar för att flyga tillsammans till sina vinterbostäder. Det var en mäktig syn, att se så många tofsvipor samtidigt! Efter att två-tre par flockar med tranor flög över Pulken utan att landa, så åkte jag. Nästa hållplats blev snokleden, med en lyckad fångst! Inlägg kommer…

  Today at noon I was at Pulken to see if there were any cranes. They are now gathering together to fly to southerner latitudes, to stay in the winter. But not a crane on the wetlands. I talked to a couple who had seen lots of cranes flying over their house, in Ahus, towards Pulken, so they drove here. I had no expectation to see anyone, they usually only stay at the Pulk over the nights, and during the day they leave for food. There was also a large flock of starlings, unfortunately difficult photographed, I had backlight, the sun shined brightly.

  The strangest thing was all the hundreds of lapwings gathered in a huge flock, only about half of them is seen in the first photo. I have never seen that before.They gather in large flocks to fly together to their winter homes. It was an impressive sight, to see so many lapwings at the same time! After two-three pairs, flocks of cranes flew over Pulken without landing, so I went. The next stop was the snake trail, with a successful catch! Posts will come …

  Tranorna flög endast över Pulken, De ville inte landa-The cranes flew only over Pulken, they did not want to land.
  Det var flera tranor än de här, men de var för långt borta-There were more cranes than these, but they were too far away.
  Flera hundra tofsvipor har samlats för avfärd söderut-Several hundred lapwings have gathered for departure south.
  Även tofsviporna flög fram och tillbaka-Even Lapwings flew back and forth.
  Tofsvipornas vingar ser enorma ut :)-Lapwings wings look huge out. 🙂
  Stararna flög fram och tillbaka-Starlings flew back and forth.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Gässen samlas för avresa – The geese gather for departure

  Nu när hösten är här så är det många av våra sommargäster som flyttar till varmare länder. De flesta gäss vi har här i Sverige flyttar också. De samlas tillsammans i stora skaror, äter upp sig, för att sedan flyga tillsammans till sina semesterorter. Alla har säkert sett gässen flyga i luften, där de bildar ett V. Det är vetenskapligt bevisat att den formationen sparar energi hos fåglarna. De byter position med jämna mellanrum.

  När jag var vid Äspet för några dagar sedan och fotograferade vadare, fanns där hundratals gäss. Fler kommer säkert, inte ovanligt med tusen gäss i en flock. Det var vitkindad gås och grågås som samlats. Vitkindad gås häckar egentligen längre norrut, vid Spetsbergen och på Grönland. De passerade bara Sverige på vägen. Men sedan 1971 har de börjat att häcka även i Sverige, främst i norr. Här i södra Sverige finns de längsmed kusterna. På vintrarna flyttar den till södra Europa.

  Grågåsen häckar mest i södra delen av Sverige, men längs kusterna upp till Norrland. Här i Kristianstads vattenrike är det en mycket vanlig gås. Den är mycket skygg och flyger iväg skrikande om du närmar dig dem. De bråkar och slåss mycket på våren innan de börjat att häcka. Hannarna försvarar sina honor mycket intensivt. Men när de börjat att häcka är de mycket lugnare, och håller sig för sig själva. De kan även häcka där människor rör sig, som vid naturum här i Kristianstad. På vintrarna flyttar de till de sydliga delarna av Europa, men även norra Afrika och till Asien.

  Jag har upptäckt att fler och fler grågäss stannar kvar i södra Sverige under vintern, det har säkert med att klimatet har blivit mildare.

  Now that autumn is here, many of our summer guests move to warmer countries. Most of the geese we have here in Sweden are also moving. They gather together in large crowds, eat up, then fly together to their resorts. Everyone has certainly seen the geese fly in the air, where they form a V. It is scientifically proven that that formation saves energy for the birds. They change positions on a regular basis.

  When I was at Äspet a few days ago and photographed waders, there were hundreds of geese. More will certainly come, not unusual with a thousand geese in a flock. It was the barnacle goose and the greylag goose who collected. Barnacle Goose nests actually further north, at Spitsbergen and Greenland. They just passed Sweden on the way. But since 1971 they have begun to breed in Sweden, mainly in the north.

  Graylag goose nests mostly in the southern part of Sweden, but along the coast up to the North. Here in the Kristianstad´s water kingdom it is a very common goose. It’s very shadowy and flies away screaming if you approach them. They argue and fight a lot in the spring before they started to breed. The males defend their females very intensively. But when they start to breed, they are much calmer and keep themselves. They can also breed in which people move, which at the Visitor Center here in Kristianstad.

  In the winters they move to the southern parts of Europe, but also northern Africa and to Asia. I’ve noticed that more and more graylag geese remain in southern Sweden during the winter, it is surely because the climate has become milder.

  En liten del av gässen som samlats-A small part of the geese who gathered
  Grågäss. De ligger mest och sover-Greylag geese. They lie at the most and sleep. 🙂
  Vitkindad gås-Barnacle goose.
  Vitkindad gås-Barnacle goose.
  Vitkindad gås-Barnacle goose.
  Vitkindad gås-Barnacle goose.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Ormen under min sko

  Igår när jag var vid snokleden och kollade efter snokar var jag där på eftermiddagen. Jag hade blivit försenad, och vet att de är mest aktiva på förmiddagen. Nu är hösten kommer så börjar de att förbereda sig, så man kan se ormar på bägge sidor av snokleden. Jag hade gått mer än halva sträckan, när jag såg en orm vid muren,platsen där de övervintrar.

  Den kröp bakom ett träd, och jag gick in en bit för att se var den tog vägen. Där var ett hål som den hade försvunnit ner i. Jag tittade ner på mina skor, av någon anledning, och jag hade minsann trampat på en orm! 😆 Den tog ingen skada, ormar är väldigt tåliga, men jag fick ” min” orm.

  Jag tror det var en hona, för den var rätt sprallig i början, men lugnade sig snabbt. Den sprutade till och med inte ut något illaluktande sekret, så den var lugn från början, men irriterad såklart, den ville inte bli hållen. Men den väste inte eller visade andra irritationsmoment, så det gick bra att fota den.

  När jag släppte ner den på marken efter at ha kelat med den en stund, så försökte den att smita. Men den gav upp rätt kvickt, och var “lydig”. 🙂 Jag kunde ta foton när den låg på marken, och till och med på en parkbänk. Där trodde jag att den skulle försöka att fly. Jag tog även ett foto i gräset, vilket brukar vara svårt för att gräset brukar dölja ormen.

  English

  Hon var lite irriterad på mig. 🙂
  Lägg märke till hur svart den är. Nästan alla snokar vid snokleden är helt svarta med gula eller vita markeringar på huvudet.
  Hon lugnade sig snabbt.
  -Ta dina foton så jag kan gå min väg! 🙂
  Snokar har mycket bra syn. Deras när-syn är fyra meter, jämfört med huggormen som bara har en när-syn på några decimeter.
  Himmeln som bakgrund.
  På parkbänken. Trodde aldrig att hon skulle ligga stilla.
  Det är inte så ofta jag fotograferar dem i gräset, tycker gräset skymmer ormen för mycket.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • De små storkarna har blivit stora

  I Viby, strax utanför Kristianstad, häckar numera tre par med vit stork. Det tredje paret är nytt för i år, det första har häckat där sedan slutet av 1990-talet, eller början av 2000-talet. De små storkarna har blivit stora nu, och kan snart flyga, vilket de kan efter 58-64 dagar. När jag var där igår och fotograferade såg jag bara en vuxen fågel på bo nummer två, men det låg säkert ungar nere i boet.

  I bo nummer tre, som är det nyaste, och också det minsta, såg jag två söta storkungar. 🙂 I bo nummer ett, det äldsta och allra största såg jag bara överdelen på huvudet på en av storkarna. Det boet är enormt, minst en meter högt och väger… tja ett par hundra kilo, minst,kulle jag tippa på. 🙂

  Glädjande är att vi i år fått ett tredje häckande par. De häckar bara ett tiotal meter ifrån varandra, på varsin byggnad. I ett tidigare inlägg fotograferade jag alla tre bona, så man ser skillnaden på storlekarna. Ni kan läsa det här och se bilderna på deras bo. ►Storkar i vattenriket◄ Storkarna förbättrar och bygger på sina bo varje år. Storkarna flyttar tillbaka till sina vinterbostäder i mitten av augusti, men vi har äran att ha ett bofast par här, de stannar året om. Det är de äldsta storkarna som häckat här längst, som är stannfåglar.

  Jag brukar besöka dem även på vintrarna, och har märkt att när det snöar så håller de sig hemma i sit stora bo. Varför vet jag inte, det har ju inget tak. 😆 Vi ska vara stolta att vi har häckande storkar i vårt land. I hela Skandinavien är det bara i Sverige (Läs Skåne) och Danmark som vit stork häckar.

  ‘Som många andra fåglar försvann även storken från Sverige. Redan på 1920-30-talet blev storken mycket sällsynt i landet. Men lyckade storkcenter runt om i Skåne har gjort att vi fått tillbaka den fina fågeln. Just storkar och människor har ett speciellt förhållande. Storkarna tycker om att bygga sina bo i närheten av människor, så de känner sig säkert trygga i vårt sällskap.

  I gammal folktro trodde man att om en stork byggde ett bo på deras hus så skyddade det mot eldsvåda. Man ansåg även att storken uteslutande var en nyttig fågel och var därför en populär fågel som åtnjutit människans beskydd. Visst är storken en vacker och mäktig fågel. Den är drygt en meter lång och har ett vingspann på över två meter.

  English

  Bo nummer två.Det näst äldsta, där såg jag bara en vuxen fågel.
  Men storken såg ut som om han/hon tar hand om sina ungar som troligen ligger ner.
  Bo nummer tre. Det nya boet för året.
  Här i bo nummer tre, det nya för i år, låg det två ungar.
  Bo nummer ett. Det äldsta och största. Titta noga så ser du ett huvud sticka upp i mitten av det stora boet. 🙂
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this