• Tag Archives Natur
 • Sommarbilder på hösten – Summer pictures in autumn

  Som de flesta vet, iallafall här i Sverige, är att den här sommaren har varit väldigt usel. Det var några dagar då solen visade sig, och man fick passa på att gå ut i naturen med kameran. Det var många fågelarter jag inte såg en skymt av i år, visst de var säkert här någonstans. Men de har nog också ändrat sina rutiner på grund av det dåliga vädret. Till exempel har jag bara sett hackspett vid ett tillfälle, och naturligtvis så var den skymd av grenar, så det blev inga foton.

  Jag gick igenom en del av mina foton jag tagit i somras, och resultatet är väldigt dåligt. I fjol var det många fåglar, och var man än gick, så såg man alltid någon fågelart. Enda undantaget var Håslövs ängar, där bland annat vadarfåglarna häckar, och ute på Hercules naturreservat. Nu när vintern är här, så hoppas jag att kunna fota havsörnar som det brukar vara gott om här. Och även naturums fågelbord. Det är väldigt intressant att följa fåglarna där, och deras beteende. Här är några sommarbilder jag hittade i sommarens fotoarkiv som inte visats innan.

  As most people know, at least here in Sweden, is that this summer has been very lousy. There were some days when the sun appeared, and they were given the opportunity to go out in nature with the camera. There were many bird species I did not see a glimpse of this year, sure they were here somewhere. But they have probably also changed their routines due to the bad weather. For example, I have just seen the woodpecker at one point, and of course so it was obscured by branches, so there were no photos.

  I went through some of my photos I’ve taken this summer, and the results are very bad. Last year there were many birds, and wherever you went, you always saw a bird species. The only exception was Håslövs meadows, where among other wading birds nest, and on the Hercules nature reserve. Now that winter is here, so I hope to be able to shoot sea eagles that there tends to be plenty of here. And also the Visitor Center bird feeder. It is very interesting to follow the birds there, and their behavior. Here are some summer photos I found in the summer photo archive that has not been shown before.

  Blodröd ängstrollslända-Ruddy darter
  Fiskgjuse-Osprey
  Forsakar vattenfall-Forsakar waterfall
  Större sjötrollslända-Black-tailed skimmer
  Svarttärna-Black tern
  Trana-Crane
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Tillbaka till stenbrottet del II – Back to the quarry part II

  När jag var på besök på Vånga stenbrott för andra gången, var det något jag sett framemot. Det var två veckor innan det andra besöket jag först såg det mäktiga stenbrottet. 🙂 Huvudskälet var att ta ett 360° panorama, men stenbrottet hade förändrats mycket på de två veckorna. Som jag nämnde i tidigare inlägg så kommer det ta lite tid att göra klart panoramat. Mina Photoshop kunskaper är lite ringrostiga. 😆

  Men jag fick en del “nya” foton på det andra besöket, bland annat såg jag något fantastiskt fint på en av bergsväggarna, naturens egen konst. Det ska bli spännande att se hur stenbrottet förändrats om någon månad eller så. Jag var nere i stenbrottet länge, säkert 2-3 timmar, för när jag kom upp var solen på väg ner, så vackert.

  When I was visiting at Vanga quarries for the second time, it was something I looked forward to. It was two weeks before the second visit I first saw the mighty quarry. 🙂 The main reason was to take a 360 ° panorama, but the quarry had changed a lot in the two weeks. As I mentioned in the previous post, it will take some time to complete the panorama. My Photoshop skills are a little rusty. 😆

  But I got some “new” photos on the second visit, among other things, I saw something amazing nicely on one of the rock walls, nature’s own art. It will be exciting to see how the quarry changed in a month or so. I was down in the quarry long, surely 2-3 hours, at least, when I got up, the sun was going down, so beautiful.

  Det vattenfyllda schaktet ovanifrån-The water-filled shaft from above.
  Vägen ner till det mäktiga stenbrottet-The road down to the mighty quarry.
  Det vattenfyllda schaktet, och sprickan du måste hoppa över för att komma till mitten-The water-filled shaft, and the crack you need to jump over to get to the center.
  Naturens eget konstverk-Nature’s own artwork.
  Solnedgång på Vånga stenbrott-Sunset on Vanga quarry.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Oppmannasjön – Oppmanna lake

  Oppmannasjön, 20 kilometer från Kristianstad, är en avlång sjö som är mycket vacker. I sjön finns flera små öar, och hela sjön är omgiven av skog och natur. Jag var på väg till Vånga stenbrott, när jag körde fel, som vanligt. 😆 Jag har kört förbi Oppmannasjön ett flertal gånger. Den ligger ungefär 20-25 meter nedanför vägen som går längsmed sjön, så utsikten är underbar. Det blåste mycket, och jag var ju på väg till stenbrottet, så jag tog bara foton p den första delen. Jag ska verkligen dit snart, innan löven faller från träden och fota hela sjön.

  Oppmanna lake, 20 kilometers from Kristianstad, is an elongated lake which is very beautiful. In the lake there are several small islands, and the whole lake is surrounded by forest and nature. I was on my way to Vanga quarry, when I drove wrong, as usual. 😆 I’ve driven past Oppmannasjön several times. It is approximately 20-25 meters below the road that goes along the lake, so the view is wonderful. It blew a lot, and I was on my way to the quarry, so I only took photos on the first part. I’ll really be there soon, before the leaves fall from the trees and shoot the whole lake.

  Vackra Oppmannasjön-Beautiful Oppmanna lake.
  En av de vackra små öarna i sjön-One of the beautiful little islands in the lake.
  Sjön är smal men lång, och täckt med skog-The lake is narrow but long, and covered with forest.
  Det finns några hus längsmed sjön, de har en underbar utsikt-There are some houses along the lake, they have a wonderful view.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Helge å i Torsebro – Helge river in Torsebro

  När jag var och fotograferade kruthusen i Torsebro igår, så fotade jag även den vackra Helge å. Helge å är ungefär 200 kilometer lång, och rinner genom ett antal sjöar. Här i Torsebro ligger en av sjöarna, Gummastorpasjön, en vacker liten sjö. Efter en kilometer ligger ett kraftverk som jag tror byggdes för att driva kruthusen, och den är fortfarande i drift, men såklart moderniserad. Innan kraftverket står vattnet i ån nästan stilla, dammluckorna reglerar vattenflödet. Men efter kraftverket är det full fart på vattnet.

  För att fotografera Helge å vid kraftverket är man tvungen att vara inne på kraftverket, men det är inhägnat, och stängslat med taggtråd. Men jag klättrade runt på utsidan. 🙂 När jag stod där och fotade hörde jag plötsligt en röst, det var en anställd som var där, antagligen för att göra något arbete. Han var snäll, men sa att det var farligt att vara där, om de öppnade dammluckorna under där jag stod. Men jag fick ta mina foton, han var mycket trevlig som lät mig göra det.

  When I was photographing the gunpowder houses in Torsebro yesterday, I shot even the beautiful Helge river. Helge River is about 200 kilometers long and runs through a number of lakes. Here in Torsebro is one of the lakes, Gumma Torpa Lake, a beautiful little lake. After one kilometer is a power plant which I believe was built to operate gunpowder houses, and it is still in operation, but of course modernized. Before the power plant is water in the river almost completely still, the floodgates regulate the water flow. But after the power plant there is full speed on the water.

  To photograph Helge river at the power station, you have to be in the power plant, but it is fenced, and fenced with wire rod. But I climbed around the outside. 🙂 When I stood there, I suddenly heard a voice, it was an employee who was there, probably for doing some work. He was kind, but said it was dangerous to be there, if they opened the floodgates underneath where I stood. But I had to take my photo, he was very nice to let me do it.

  Gummastorpasjön-Gumma Torpa Lake.
  En liten holme med ett träd mitt i sjön-A small island with a tree in the middle of the lake.
  Helge å innan kraftverket-Helge River before the power station.
  Helge å efter kraftverket-Helge River after the power station.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this