• Tag Archives Natur
 • Utsikt från Vånga stenbrott – View from Vanga quarry

  När jag var på Vånga stenbrott igår, var det inte bara själva stenbrottet som var imponerande. När jag varit nere i brottet, cirka 30 meter djupt, och fotat, gick jag och tittade på stenbrottets baksida. Vilken imponerande syn, utsikten var helt underbar och man såg bara skog och träd så långt ögat nådde. Man såg inga hus eller andra ”störande” föremål, några vindkraftverk såg man visserligen, men det störde inte mig. På platser som denna kan du vara i timmar och bara njuta. 🙂 Panoramat är fotograferat i HDR, med tre exponeringar i varje, vilket ger 45 exponeringar sammansatt till ett panorama.

  When I was at Vanga quarry yesterday, it was not just the quarry that was impressive. When I was down in the quarry, about 30 meters deep, and photographed, I went and looked at the back of the quarry. What an impressive sight, the view was absolutely wonderful and you only saw forest and trees as far as the eye reached. You did not see any houses or other ”disturbing” objects, some wind turbines were seen, but it did not bother me. In places like this, you can be for hours and just enjoy. 🙂 The panorama is photographed in HDR, three exposures each, giving 45 exposures composed to a panorama.

  Klicka på bilden för att se den i större storlek – Click on the image to view it in larger size.

  Utsikt från Vånga stenbrott-View from Vanga quarry.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Vånga (stora) stenbrott – Vanga (large) quarry

  Som jag berättade för ett par inlägg sedan, så körde jag förbi ett aktivt stenbrott när vi körde fel. Så igår tänkte jag köra dit när igen jobbade, och fota. 🙂 Men vädret var uselt, det regnade, men idag var det bra väder. Efter att kört fel igen, så hittade jag till slut stenbrottet. Det var blockerat med stora stenar runt om, men där fanns en smal öppning.

  När jag efter en liten promenad fick syn på stenbrottet, blev jag helt häpen! Viket enormt stenbrott jämfört med dem jag fotat innan. Cirka 30 meter djupt, och ändå stod jag tio meter under den högsta klippan! Jag började ivrigt att fotografera denna skönhet, berget skiftade i så många färger, och väggarna var helt lodräta. Det var en underbar plats, jag vet inte hur länge jag var där, men säkert flera timmar. De pumpade vatten dygnet runt, annars hade stenbrottet blivit vattenfyllt.

  Dessa foton är uppifrån, där jag kom ifrån. Naturligtvis gick jag ner och fotograferade. Fler inlägg om detta imponerande stenbrott kommer. Inklusive 3-4 panoramor.

  As I told a few posts ago, I drove past an active quarry when we drove the wrong. So yesterday I thought I’d drive there when nobody worked and photographed. 🙂 But the weather was bad, it rained, but today was good weather. After driving wrong again, I finally found the quarry. It was blocked with large rocks around, but there was a narrow opening.

  When after a short walk I saw the quarry, I was very excited! What a huge quarry compared to those I photographed before. About 30 meters deep, and yet I stood ten meters below the highest cliff! I started eagerly to photograph this beauty, the mountain changed in so many colors, and the walls were completely vertical. It was a wonderful place, I do not know how long I was there, but for sure several hours. They pumped water around the clock, otherwise the quarry had become water filled.

  These photos are from where I came from. Of course I went down and photographed. More posts about this impressive quarry are coming. Including 3-4 panoramas.

  Första synen av stenbrottet, det var helt imponerande!-First sight of the quarry, it was absolutely impressive!
  Mycket ljus sten på den här bergsväggen-Very bright stone on this mountain wall.
  Vackert när berget skiftar i färg i de olika lagren-Beautiful when the mountain changes color in the different layers.
  De jobbar sig djupare ner i berget, maskinerna ser ut som leksaker-They work deeper into the mountain, the machines look like toys.
  Här har de brutit sten i olika lager som bildat en stor trappa-Here they have broken stones in different layers that formed a large staircase.
  Visst är det otroligt vackert, när det skiftar så i färg-Certainly it’s incredibly beautiful when it changes in color.
  Den högsta klippan var cirka tio meter över mig-The highest cliff was about ten meters above me.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Panorama över lerjesjön – Panorama over lerje lake

  Igår när jag var vid lerjesjön och fotograferade tog jag även ett panorama över sjön. Det är ett litet panorama, sju foton med tre exponeringar i varje vilket blir 21 exponeringar Jag tog fotot från bron som går över sjön.

  Yesterday when I was at lerje lake and photographed, I also took a panorama over the lake. It’s a small panorama, seven photos with three exposures in each, which becomes 21 exposures. I took the photo from the bridge that crosses the lake.

  Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

  Panorama över lerjesjön – Panorama over lerje lake

   

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Fler fåglar på Åsum – More birds on Åsum

  När jag var på Åsums ängar i fredags, blev det foton på några fler fåglar. Ett gäng gräsänder flög förbi. Gulärlor flög lågt över ängarna, och en stor flock starar passerade. Men det var inte en enda gås på ängarna! De berodde nog på att de blivit skrämda när bonden hämtade sina kor, som gick där på bete.

  When I was at Åsum’s meadows on Friday, it became more photos of birds. A bunch of mallards flew by. The yellow wagtails flew low above the meadows, and a large flock of starlings passed. But there was not a single goose on the meadows! It probably caused them to be frightened when the farmer picked up his cows, who went there to graze.

  Två gräsänder kommer flygande-Two mallards come flying.
  Efter dem kom det ett helt gäng med gräsänder-After them came a whole bunch of mallards.
  En gulärla vill byta plats-A yellow wagtail want to change places.
  Han landar på den nya platsen-He lands at the new location.
  Här stannar han nog en stund. Gulärlorna byter ofta plats-Here he stays for a while. The Yellow Wagtails often change location.
  En flock med starar-A flock of starlings.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this