• Tag Archives Karpalundsdammarna
 • De lekfulla röda gladorna – The playful red kites

  Det är rätt ofta man ser flera röda glador uppe i luften samtidigt. Men det är inte ofta man lyckas fotografera dem tillsammans. Det är lekfulla fåglar som tycker om att ha roligt och när jag fotograferade dem var de på lekhumör. De var sammanlagt fyra glador i luften samtidigt, men jag lyckades bara få tre av dem på samma foto. De var högt uppe i luften och utförde sin akrobatik och det var svårt att hänga med med kameran då. Jag brukade fokusera på en av fåglarna och hoppas att de andra skulle korsa fågelns väg så att jag fick dem på samma foto. Den taktiken funkade utmärkt. Längst ner på sidan finns ett bildspel på flera av alla foton jag tog på gladorna.

  It is quite often that you see several red kites up in the air at the same time. But it’s not often you manage to photograph them together. They are playful birds who like to have fun and when I photographed them they were in play mood. There were a total of four kites in the air at the same time, but I only managed to get three of them in the same photo. They were high up in the air and performed their acrobatics, and it was difficult to keep up with the camera at that time. I used to focus on one of the birds and hope that the others would cross the bird’s way so I got them on the same photo. That tactic seemed excellent. At the bottom of the page is a slideshow of several of all the photos I took on the kites.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Röd glada-Red kite.
  Röd glada-Red kite.
  Röd glada-Red kite.
  Röd glada-Red kite.
  Röd glada-Red kite.
  Röd glada-Red kite.

  Håll muspekaren över bilden för att pausa bildspelet-Hover over the image to pause the slideshow.

  Röda glador-Red kites.

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Kärrhökar på Karpalund – Marsh Harrier on Karpalund

  Brun kärrhök är en vacker fågel, speciellt hannarna som är vita och bruna med svarta vingpennor. Honorna däremot är helt bruna för att vara kamouflerade när de ligger i boet. Runt Kristianstads vattenrike finns flera bruna kärrhökar som häckar, men det är på Karpalundsdammarna som man kommer dem närmast. Där finns flera par som häckar och har man tålamod och står stilla en tid så kan man se dem lyfta från marken och flyga omkring.På 1970-talet var den nära att utrotas och i Storbritannien fanns det endast ett häckande par 1971. Idag finns där över 200 par.

  Fridlysning, förbud mot bekämpningsmedel och bättre skydd för deras livsmiljöer har bidragit till ökningen. Även om den ökat i antal så är den fortfarande utsatt för flera hot. Det värsta är nog ändå den meningslösa jakten när den flyger över Medelhavsregionen under sin flytt. Det är varken en matfågel eller en fågel som förstör för människor, det är folk som vill ha “lite skoj” och skjuta oskyldiga fåglar. Längst ner på sidan finns det ett bildspel på 15 foton av den vackra bruna kärrhöken.

  Marsh Harrier is a beautiful bird, especially the males, which is brown and white with black wing feathers. Females on the other hand is completely brown to be camouflaged when they are in the nest. Around Kristianstad’s water kingdom are several marsh harriers that nest, but it is on Karpalund ponds as you come closest to them. There are several couples who breed and if you have patience and stand still for a while so can you see them lift from the ground and fly around. In the 1970´s it was close to extinction and in Britain there was only one nesting couple in 1971. Today there are over 200 pairs.

  Protections, pesticide prohibition and better protection for their habitats have contributed to the increase. Although it has increased in number, it is still exposed to multiple threats. The worst is still the meaningless hunt when it flies over the Mediterranean region during its move. It’s neither a food bird or a bird destroying for humans; it’s people who want to “have a little fun” and shoot innocent birds. At the bottom of the page, there is a slideshow of 15 photos of the beautiful marsh harrier.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Brun kärrhök på Karpalundsdammarna-Marsh harrier on Karpalund ponds.
  Brun kärrhök på Karpalundsdammarna-Marsh harrier on Karpalund ponds.
  Brun kärrhök på Karpalundsdammarna-Marsh harrier on Karpalund ponds.
  Brun kärrhök på Karpalundsdammarna-Marsh harrier on Karpalund ponds.
  Brun kärrhök på Karpalundsdammarna-Marsh harrier on Karpalund ponds.
  Brun kärrhök på Karpalundsdammarna-Marsh harrier on Karpalund ponds.

  Håll muspekaren över bilden för att pausa bildspelet-Hover over the image to pause the slideshow.

  Brun kärrhök på Karpalund – Marsh Harrier on Karpalund.

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Änder och doppingar – Ducks and Grebe

  På Karpalundsdammarna där jag var för ett par dagar sedan finns många olika fåglar, däribland flera sjöfåglar. Det är flera av dem som häckar bland dammarna, men de här två är gäster här, snatteranden och gråhakedoppingen. Gråhakedoppingen häckar 10-15 kilometer från Karpalundsdammarna, i Adinal våtmarker, men har inte sett var snatteränderna häckar. Gråhakedoppingarnas ungar är rätt coola, de är randiga som zebror, rätt kul att se. Snatteränderna brukar bara stanna en eller två veckor, men i fjol var de sex stycken av dem som stannade i flera veckor, då trodde jag att de skulle börja häcka här, men icke.

  On Karpalund ponds where I was for a couple of days ago are many different birds, including several seabirds. There are several of them that nest among the ponds, but these two are guests here, the gadwall and the red-necked grebe. The red-necked grebe is nesting 10-15 kilometers from the Karpalund ponds, in Adinal Wetlands, but has not seen where the gadwalls are breeding. The red-necked grebe´s kids are pretty cool, they are striped like zebras, pretty fun to see. The gadwalls usually only stay for one or two weeks, but last year was the six of them stayed for several weeks, then I thought they would start to breed here, but no.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Gråhakedopping-Red-necked grebe.
  Gråhakedopping-Red-necked grebe.
  Gråhakedopping-Red-necked grebe.
  Snatterand-Gadwall.
  Snatterand-Gadwall.
  Snatterand-Gadwall.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this