• Tag Archives Karpalundsdammarna
 • Ägretthäger – Great egret

  I Sverige finns det cirka 250 olika arter av fåglar som häckar. Utöver det har vi många gäster, uppemot samma antal som vi har häckande fåglar. Det är både mer vanliga, och mindre vanliga fåglar, som ägretthägern som jag hade turen att fotografera i fjol våras. Det var på Karpalundsdammarna, ett stort område med flera dammar och våtmarker. En utmärkt plats för alla sorters fåglar att vila några dagar, innan de fortsätter sin färd vidare.

  När jag såg ägretthägern ute på fältet visste jag inte vad det var för fågel, den var rätt långt bort ifrån mig. Jag gick lite närmare, tog ett par foton, och så flög den iväg! Men bara ett par minuter senare återvände den, och satte sig på ängen igen. Jag såg den i luften och fick flera foton av den där, så jag närmade mig inte den, utan lät den vara ifred. Ägretthägern häckar i de tropiska och tempererade områden i världen. Så visst är det kul att se en sådan fin gäst här i Sverige

  In Sweden there are about 250 different species of birds that breed. In addition we have many guests, nearly the same number as we have nesting birds. It is both more common, and less common birds, like the great egret who I was lucky enough to photograph last spring. It was on the Karpalund ponds, a large area with several ponds and wetlands. A great place for all kinds of birds to rest for a few days before they continuing their journey.

  When I saw the great egret in the field, I did not know what it was for a bird, it was quite far away from me. I went a little closer, took a few photos, and then it flew away! But only a few minutes later, it returned, and sat down in the meadow again. I saw it in the air and got several photos of it, so I did not approach it, so I left it alone. The great egret is nesting in the tropical and temperate areas of the world. So it’s fun to see such a nice guest in Sweden.

  Ägretthägern står på ängen – The great egret is standing on the meadows.
  Ägretthäger-Great egret
  Ägretthäger-Great egret.
  Ägretthäger – Great egret.
  Ägretthägern vände och flög tillbaka-The great egret turned and flew back.
  Ägretthägern på väg tillbaka – The great egret on the way back.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Den röda gladan – The red kite

  Att den röda gladan är min favoritfågel bland rovfåglarna är ingen hemlighet. Det är en otroligt vacker och graciös fågel som alltid ser bestämd ut när den flyger omkring och letar byten. Jag har fotograferat många röda glador, och gjort många inlägg om dem, men det är som med snokarna, man tröttnar aldrig. 🙂 Dessa foton var rätt svåra att ta, tack vare ljuset som inte var i den bästa vinkeln.

  Jag fick mörka ner hela bilden, annars hade himlen blivit vit, och då blir också fågeln mörk. Det enda sättet att få fågeln i rätt ljus, är att “pensla på” exponering. Det är ganska drygt och tidskrävande, du får pensla ända ut i fjädrarna, och inget får komma utanför. Jag skulle visserligen kunna justera exponeringen så att himlen blev lite mörkare, och fågeln med, men då ser man inte de fina färgerna på fågeln ordentligt.

  Röd glada lever i södra Sverige, de flesta här i Skåne. Det är inte ovanligt att se flera i luften samtidigt. Den klassas som nära hotad i världen, medans kusinen, brun glada är världens talrikaste rovfågel. 1972 fanns det bara 19 stycken röda glador i Sverige, nu finns det över 3000 par!

  That the red kite is my favorite bird among the birds of prey is no secret. It is an incredibly beautiful and graceful bird who always looks certain when it flies around looking for prey. I have photographed many red kites, and made many posts about them, but it’s like the grass snakes, you never get tired on them. 🙂 These photos were quite difficult to take, thanks to the light that was not at the best angle.

  I darkened the whole picture, otherwise the sky would turn out to be white, and then the bird will be dark as well. The only way to get the bird in the right light is to “brush on” exposure. It’s quite laborious work, and time consuming, you are getting brushed all the way out into the springs, and nothing is allowed to come outside. I could, of course, adjust the exposure to make the sky a little darker, and the bird also, but then you do not see the beautiful colors of the bird properly.

  Red Kite lives in the south of Sweden, the majority here in Scania. It is not uncommon to see several in the air at the same time. It is classified as near threatened in the world, while his cousin, Black Kite is the world’s most numerous bird of prey. In 1972 there were only 19 pieces of red kites in Sweden, now there are over 3000 pairs!

  Den röda gladan – The red kite.
  Den röda gladan – The red kite.
  Den röda gladan – The red kite.
  Den röda gladan – The red kite.
  Den röda gladan – The red kite.
  Den röda gladan – The red kite.
  Den röda gladan – The red kite.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Mitt första möte med rådjur – My first encounter with deer

  I fjol när jag var på Karpalundsdammarna för att fota fiskgjusarna, stötte jag på två rådjur. När jag hade fotat fåglarna, gick jag det andra hållet tillbaka, där det är tät växtlighet. Plötsligt stod jag öga mot öga mot två rådjur, på bara några meters avstånd! 🙂  De tittade på mig, och var lugna med att sakta gå omkring, säkert för att leta efter något gott att äta. De visade inte ett tecken på rädsla, men vinden blåste mot mig, så de kände inte lukten av mig.

  Vad jag har läst så är det just lukten av människa som gör dem rädda, inte åsynen av oss. Så vi ser nog inte så skräckinjagande ut. 😆 Det var ett helt underbart minne för livet. Att träffa på rådjur på så nära håll, och de såg mig, men brydde sig inte om mig. Jag kunde i lugn och ro fota de vackra djuren, en mamma med sin unge. Detta var i slutet av juni månad.

  Last year when I was on Karpalund ponds to shoot ospreys, I encountered two deer. When I had photographed the birds, I went back the other way, where there is dense vegetation. Suddenly I stood face to face against two deer, just a few meters away! 🙂 They looked at me, and keep calm about slowly walking around, sure to look for something good to eat. They showed not a sign of fear, but the wind blew against me so they did not feel the smell of me.

  What I’ve read, it’s just the smell of humans that makes them afraid, not the sight of us. So we do not look so terrifying. 😆 It was a truly wonderful memory for life. To meet deer in such close proximity, and they saw me, but did not care about me. I was able to calmly shoot the beautiful animals, a mother with her young. This was at the end of June.

  Titta mamma, vad är det för något?-Look Mom, what is it?
  Bry dig inte om honom, det är en fotograf-Do not worry about him, it’s a photographer.
  Rådjursungen var verkligen nyfiken-The deer kid was really curious.
  Vi kollar om det finns något gott att äta här-We will check if there is something good to eat here.
  Usch, du ser verkligen otäck ut!-Yuk, you look really nasty! 🙂
  Mamman tittar på mig, säkert orolig för sin unge-The mother looks at me, sure worried about her kid.
  Ursäkta mig fotografen, mamma sa att du är en människa, och ni ser ut på det viset-Excuse me, photographer, my mother said you are a human, and they look that way. 🙂
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Höst på Karpalundsdammarna – Autumn on Karpalund ponds

  Idag var jag ute en runda i ruskvädret. Det regnade iallafall inte, men det var en mulen dag. Jag visste egentligen inte vart jag skulle, men tänkte kolla Karpalundsdammarna, om det kommit några gäss dit än. Men icke, och till och med gräsänderna var mycket färre än vad de brukar vara, och alla höll sig längst bort i dammen. Visste de att jag skulle komma? 😆

  Jag stod på taket till gömslet en bra stund och väntade, men inte ens svanarna visade sig. Då tog jag ett panorama i höstfärgerna, och molnen låg som ett täcke över dammarna. Vassen hade en härlig färg i det dunkla ljuset.

  Today I was out in a rush weather. It did not rain at all, but it was a muddy day. I really did not know where I was going, but I would check out the Karpalund ponds, if there were any geese there yet. But not, and even the mallards were much fewer than they usually were, and everyone was furthest at the other end of the pond. Did they know I should come? 😆

  I stood on the roof of the hide for a while and waited, but not even the swans appeared. Then I took a panorama in the autumn colors, and the clouds lay like a cover over the ponds. Reed had a lovely color in the dim light.

  Klicka på bilden för att se den i större storlek-Click on the image to view it in larger size.

  Panorama över Karpalundsdammarna-Panorama of Karpalund ponds.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this