Sommarbilder på hösten – Summer pictures in autumn

Som de flesta vet, iallafall här i Sverige, är att den här sommaren har varit väldigt usel. Det var några dagar då solen visade sig, och man fick passa på att gå ut i naturen med kameran. Det var många fågelarter jag inte såg en skymt av i år, visst de var säkert här någonstans. Men de har nog också ändrat sina rutiner på grund av det dåliga vädret. Till exempel har jag bara sett hackspett vid ett tillfälle, och naturligtvis så var den skymd av grenar, så det blev inga foton.

Jag gick igenom en del av mina foton jag tagit i somras, och resultatet är väldigt dåligt. I fjol var det många fåglar, och var man än gick, så såg man alltid någon fågelart. Enda undantaget var Håslövs ängar, där bland annat vadarfåglarna häckar, och ute på Hercules naturreservat. Nu när vintern är här, så hoppas jag att kunna fota havsörnar som det brukar vara gott om här. Och även naturums fågelbord. Det är väldigt intressant att följa fåglarna där, och deras beteende. Här är några sommarbilder jag hittade i sommarens fotoarkiv som inte visats innan.

As most people know, at least here in Sweden, is that this summer has been very lousy. There were some days when the sun appeared, and they were given the opportunity to go out in nature with the camera. There were many bird species I did not see a glimpse of this year, sure they were here somewhere. But they have probably also changed their routines due to the bad weather. For example, I have just seen the woodpecker at one point, and of course so it was obscured by branches, so there were no photos.

I went through some of my photos I’ve taken this summer, and the results are very bad. Last year there were many birds, and wherever you went, you always saw a bird species. The only exception was Håslövs meadows, where among other wading birds nest, and on the Hercules nature reserve. Now that winter is here, so I hope to be able to shoot sea eagles that there tends to be plenty of here. And also the Visitor Center bird feeder. It is very interesting to follow the birds there, and their behavior. Here are some summer photos I found in the summer photo archive that has not been shown before.

Blodröd ängstrollslända-Ruddy darter
Fiskgjuse-Osprey
Forsakar vattenfall-Forsakar waterfall
Större sjötrollslända-Black-tailed skimmer
Svarttärna-Black tern
Trana-Crane
Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
Share this

4 Responses to Sommarbilder på hösten – Summer pictures in autumn

  1. Underbara bilder! Ja, sommaren var kort, det mesta… o.s.v. Hur kom jag på den låten nu? 😉

  2. Fina bilder John! 🙂

  3. The action shots are great, John, but it is the waterfall photo that really has me longing to be out in the bush!