• En hoppserie med Poetry – A jump series of Poetry

  I eftermiddag ska jag återigen fotografera Jenny när hon hoppar med Poetry. Bara de senaste veckorna har hon verkligen utvecklats mycket. När jag tog dessa foton i måndags, var varenda hopp perfekta! Jag tog flera fina hoppserier. Men tyvärr så gjorde fönstret i bakgrunden på det hindret där jag tog de flesta fotona, att de blev alldeles för ljusa. Men denna serien blev rätt hyfsad, fotomässigt sett, hoppmässigt var den perfekt!

  In the afternoon, I’ll photograph Jenny again when she jumps with Poetry. Just in recent weeks she has really developed much. When I took these photos on Monday, every hope was perfect! I took several nice jumping series. But unfortunately, the window made the background of the obstacle where I took most of the photos that made them too bright. But this series was pretty cool, photographic, hope-wise it was perfect!

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Jenny hoppar med Poetry-Jenny jumps with poetry.
  Jenny hoppar med Poetry-Jenny jumps with poetry.
  Jenny hoppar med Poetry-Jenny jumps with poetry.
  Jenny hoppar med Poetry-Jenny jumps with poetry.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Snok Modellen – The grass snake model

  Ormar är en av mina stora passioner och snokar i synnerhet. Då menar jag den Europeiska snoken som är helt ofarlig för människor och väldigt vacker. Det är den enda äggläggande ormen i Sverige och har det därför svårt i och med moderniseringen av samhället. Deras favoritplatser att lägga sina ägg i är gödselstackar som alstrar värme, men de försvinner mer och mer. Som hos många andra ormarter så är honan mycket större än hannen, de kan bli upp till två meter långa och är därmed Europas längsta orm. Hannarna ligger som regel runt 60-80 centimeter och är till skillnad från honorna mycket mer rädda och lättskrämda.

  Snokarna har två försvar, det första är att spruta ut ett illaluktande sekret från en körtel, hjälper inte det så spelar de döda. Många djur äter inte byten de inte dödat själva, och att spela död gör att jaktinstinkten avtar. Honorna däremot är mycket kaxiga och väser högt när de är irriterade. Snoken kan bli 28 år gammal, om den kan undvika rovdjur, och Kristianstad kommuns orm-utrotare! 👿

  Snakes are one of my great passions and grass snakes in particular. I mean the European grass snake that is completely harmless to humans and very beautiful. It is the only egg-laying snake in Sweden and have therefore difficult with the modernization of society. Their favorite places to put their eggs in are fertilizer stacks that generate heat, but they disappear more and more. Like many other snakes, the female is much bigger than the male, they can grow up to two meters long, making it Europe’s longest snake. The males are usually around 60-80 centimeters and, unlike the females, are much more scared and easily scared.

  The grass snakes have two defenses, the first is to spray out a smelly secretion from a gland, if it do not help, so they play dead. Many animals do not eat the prey they do not kill themselves, and playing dead causes the hunting instinct to slow down. Females on the other hand is very cocky and hisses loudly when they are irritated. The grass snake can be 28 years old, if it can avoid predators, and Kristianstad municipality’s snake exterminator! 👿

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Snok Modellen – The grass snake model.
  Snok Modellen – The grass snake model.
  Snok Modellen – The grass snake model.
  Snok Modellen – The grass snake model.
  Snok Modellen – The grass snake model.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Kvällens solnedgång – Tonight’s sunset

  Ikväll har det varit tisdagsmöte på fotoklubben i Fjälkinge. Det var medlemsmöte så det handlade inte om fotografering, men även det behövs. Det tog ganska lång tid, längre än våra vanliga möten så det var skymning när  jag körde hemåt. Men vilken underbar kväll det var! 🙂 Annars började dagen med moln. Detsamma var det igår, himlen täckt med moln, men på kvällen lättade molnen upp och vädret blev fantastiskt. Tiden var egentligen perfekt för fotografering, blå timmen inföll precis när jag fotograferade.

  Denna gången märkte jag att allt såg blåare ut, annars brukar jag bli glatt överraskad när jag för över foton till datorn och ska redigera dem. Jag var inom affären och handlade efter jag tagit de här fotona, och på hemvägen fotade jag Helge å. De fotona ska jag redigera, så de lägger jag ut vid ett senare tillfälle.

  Tonight there has been a Tuesday meeting at the photo club in Fjalkinge. It was a member meeting so it was not about photography, but also needed. It took quite a long time, longer than our usual meetings, so it was dusk when I drove home. But what a wonderful evening it was! 🙂 Otherwise the day started with clouds. The same it was yesterday, the sky covered with clouds, but in the evening the clouds lightened up and the weather was fantastic. The time was really perfect for photography, the blue hour just fell when I photographed.

  This time I noticed that everything looked bluer, otherwise I’m pleasantly surprised when I transfer photos to the computer and edit them. I was in the store and bought some after I took these photos, and on the way home I shot Helge river. The photos I’ll edit, so they I put up at a later date.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Kvällsfoton över Fjälkinge – Evening Photos of Fjalkinge.
  Kvällsfoton över Fjälkinge – Evening Photos of Fjalkinge.
  Kvällsfoton över Fjälkinge – Evening Photos of Fjalkinge.
  Kvällsfoton över Fjälkinge – Evening Photos of Fjalkinge.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this