• Den tama rödhaken – The tame robin

  Dessa foton hittade jag i mitt fotoarkiv idag, när jag letade efter något annat. Det var när jag var vid Lerjesjön och grillade för några år sedan. Då kom den här söta rödhaken ända fram till mig! Där vi grillade var en stor grillplats, och många människor har grillat där, så rödhaken var säkert van vid människor. Den var bara en meter ifrån mig, vilken otrolig känsla det är när vilda djur kommer till dig. Jag matade den naturligtvis, den var säkert van att få mat av de som grillade där.

  Det närmsta jag kommit en vild fågel var när jag hittade en steglits som inte kunde flyga mer än ett par meter. Det var för ett par år sedan, och ska leta reda på de fotona. Rödhaken är en av mina absoluta favoritfåglar bland småfåglarna, mycket vacker och härlig fågel.

  These photos I found in my photo archive today, when I was looking for something else. That’s when I was at Lake Lerje and grilled a few years ago. Then came this cute robin up to me! Where we grilled was a large barbecue area, and many people have grilled there, so the robin was probably used to people. It was only a meter away from me, what an incredible feeling it is when wild animals come to you. I fed it, of course, it was certainly used to get food to those who grilled there.

  The closest I came to a wild bird was when I found a goldfinch that could not fly more than a couple of meters. It was a couple of years ago, and will look for those photos. The robin is one of my absolute favorite birds among the little birds, very beautiful and lovely bird.

  Rödhaken kom hoppades fram från skogen-The robin came out of the woods.
  Den tittade sig omkring, säkerligen väntandes på mat-It looked around, certainly waiting for food.
  Den hoppade upp på en sten-It jumped on a rock.
  Visst är den söt och vacker!-Sure it’s cute and beautiful!
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Vägen ner till Vånga stenbrott – The road down to Vanga quarry

  När jag hade varit på toppen en bra stund och beundrat utsikten, fotat och bara njutit, började jag gå neråt. Eftersom det var cirka 30 meter ner till stenbrottet var jag tvungen att gå runt hela stenbrottet. Det var inga genvägar uppifrån,den närmsta klippavsatsen låg på fem meter ner. Jag brukar visserligen utmana mig själv, men eftersom jag var ensam, mitt i ödemarken så avstod jag att försöka att klättra. 🙂 Många anser att stenbrott är fula som förstör naturen, jag kan hålla med till en viss del.

  Jag har besökt gamla stenbrott, en del där de inte brutit sten på nästan 100 år. De har blivit ett med naturen och bildar en oas för fåglar och andra djur. Men här i södra delen av Sverige har vi inga stora stenbrott som i norra delen, där de mest bryter järnmalm. De ser inte vackra ut. Vånga stenbrott som ligger mitt i skogen är vackert. Man ser de olika skiftningarna av sten i berget.

  När man sedan står på botten av stenbrottet är det lika imponerande som synen uppifrån. De fotona visas i ett kommande inlägg om Vånga stenbrott.

  When I had been on top for a good while and admired the view, photographed and just enjoyed, I began to go downhills. Because it was about 30 meters down to the quarry, I had to walk around the entire quarry. There were no short cuts from the top, the nearest ledge stood at five meters down. I usually challenge myself, but since I was alone, in the middle of wilderness, so I gave up trying to climb. 🙂 Many people think quarries are ugly that destroys nature, I can agree to a certain extent.

  I have visited old quarries, a part where they have not broken stone for almost 100 years. They have become one with nature and form an oasis for birds and other animals. But here in southern Sweden, we have no major quarries as in the north, where they most break iron ore. They do not look beautiful. Vanga quarry located in the middle of the forest is beautiful. You can see the different shifts of rock in the mountain.

  When standing at the bottom of the quarry, it is as impressive as the view from above. The photos appear in an upcoming post about Vanga quarry.

  Första synen från andra sidan stenbrottet-First sight from the other side quarry.
  På väg ner i stenbrottet-On the way down in the quarry.
  Man ser de olika stenlagren i berget tydligt-You can see the different rock layers in the mountain clearly.
  Fotona från det första inlägget tog jag uppifrån berget, en mäktig syn-The photos from the first post I took from the mountain, a mighty sight.
  Vatten pumpas dygnet runt, Annars hade hela brottet blivit vattenfyllt-Water is pumped around the clock, otherwise the entire quarry would have become water-filled.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Panorama över Vånga gamla stenbrott – Panorama of Vanga old quarry

  Jag tog några panoramor när jag var på Vånga gamla stenbrott, och här är ett av dem som visar stenbrottet från den bortre änden, över grundvattensjön. Detta blir det sista fotot på Vånga gala stenbrott för en tid. Jag har ju fotat Vångas stora stenbrott, ett imponerande stenbrott för att ligga i södra Sverige. Panoramat består av 15 HDR bilder med tre exponeringar i varje, 45 totalt.

  I took some panoramas when I was at Vanga’s old quarry, and here is one of those showing the quarry from the far end, over the groundwater lake. This will be the last photo of Vanga’s old quarry for a while. I have photographed Vanga’s great quarry, an impressive quarry to lie in southern Sweden. The panorama consists of 15 HDR images with three exposures of each, 45 in total.

   

  Klicka på fotot för att se det i större storlek- Click on the photo to see it in larger size.

  Panorama över Vånga gamla stenbrott-Panorama of Vanga old quarry
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Höst i tivoliparken – Autumn in the tivoli park

  I eftermiddags var jag på möte, inte långt ifrån Kristianstads city. Jag körde rätt tidigt hemifrån och gick en runda i tivoliparken. Där har hösten kommit, precis som på övriga platser i landet. Träden var färgsprakande i alla pastellfärgerna. Det vackraste trädet var nog det stora som hade helt gula blad. En ensam påfågel gick på tivoliparkens område, så jag frågade en kommunanställd var den andra var. Hon svarade att hon bara sett en.

  I fjol hade vi en marodör som hade dödat en av tre påfåglar vi hade i tivoliparken, och lämnade kvar huvudet. Har något sådant hänt igen? Vilka människor gör något sådant? 😥 Påfågeln hade bara en av de långa fina fjädrarna kvar, de tappar dem på hösten, och nya växer ut till våren. Dessa foton har jag tagit med min mobilkamera, jag hade inte min systemkamera med mig.

  This afternoon I was in a meeting, not far from Kristianstad’s city. I drove home early and went round to the Tivoli Park. The fall has come, just like in other places in the country. The trees were colorful in all pastel colors. The most beautiful tree was probably the big one with all the yellow leaves. A lone peacock went on the tivoli park, so I asked a local employee where the other was. She replied that she had only seen one.

  Last year we had a marauder who killed one of three peacocks we had in Tivoli Park, and left his head behind. Has anything like that happened again? What people do something like this? 😥 The peacock had only one of the long fine feathers left, they drop them in the fall, and new ones grow into spring. These photos have I taken with my mobile camera, I did not have my system camera with me.

  Fågeldamm-Bird Pond.
  Fågeldamm-Bird Pond.
  Gräsänder-Mallards.
  Kristianstads teater-Kristianstad Theater.
  Påfågel-Peacock.
  Träd i höstens färger-Trees in autumn colors.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this