Två snokar – Two grass snakes

Snokar har fascinerat mig, det är snälla och vackra ormar, och främst så behöver de beskydd. Iallafall i Sverige, och speciellt i Kristianstad. Här har kommunen med naturansvariga gång på gång visat att de inte verkar vilja ha dem här! Borttagna äggläggningshögar, slaktade ormar, gjort när de röjt längsmed cykelvägen, och länsstyrelsen ser mellan fingrarna!

Nu var det sagt, till ämnet. 🙂 Snokarnas kön skiljer sig i storlek, som så många andra djur gör. Snok-honorna är mycket större än vad hannarna är. En hanne blir omkring 80 cm medan en hona kan bli ända upp till två meter. Men de blir cirka 120-140 cm långa. Om man fångar två jämnstora snokar så kan man till 95% avgöra könen genom beteendet. Hannarna spelar omedelbart döda, öppen mun med tungan hängande utanför, säkerligen för att inte trigga jaktinstinkten hos predatorer.

Honorna däremot är väldigt kaxiga, de väser högt och försöker att komma loss genom att sprattla ordentligt. Men de lugnar sig snabbt, och om man låter dem slingra sig mellan händerna i några minuter så blir de mycket lugna. Snokar känner inte sig hotade av människor, de ser inte oss som rovdjur. Men som de flesta vilda djur reagerar dem på allt, snokarna har många fiender.

Snokarna på bilderna är ungefär lika gamla, och hannen, den mindre av dem är i princip fullvuxen. Honan däremot blir normalt cirka minst 10-20 cm längre och grövre också.

Grass snakes has fascinated me, it’s nice and beautiful snakes, and most of them they need protection. At least in Sweden, and especially in Kristianstad. Here, the municipality, with nature managers, repeatedly shows that they do not seem to want them here! Deleted egg-laying places, slaughtered snakes, made when they cleared along the cycle path, and the county government looks between theirs fingers!

Now it was said, to the subject. 🙂 The sex of the snakes differ in size, as so many other animals also do. Grass snakes females is much bigger than the males are. A male gets around 80 cm while a female can reach up to two meters. But they will be about 120-140 cm long. If you catch two equal grass snakes, you can in 95% determine the gender by the behavior. The males immediately play dead, open mouth with the tongue hanging outside, certainly so they not trigger the hunting instinct of predators.

The females, on the other hand, are very cocky, they hiss out loud and try to get lost by jumping properly. But they calm down quickly, and if you let them wrap your hands for a few minutes they will be very calm. Grass snakes does not feel threatened by humans, they do not see us as predators. But like most wildlife, they react to everything, the grass snakes have many enemies.

The grass snakes on the pictures are about the same age, and the male, the smaller of them is basically full grown. However, the female usually becomes about 10-20 cm longer and coarser as well.

En hanne, den minsta, och en hona-A male, the smallest, and a female.
Man ser storleksskillnaden tydligt-You see the size difference clearly.
Bägge två hade fina gula fläckar på huvudet-Both of them had nice yellow spots on their heads.
Hannen är nästan fullvuxen, honan kommer att bli 20-30cm längre, minst-The male are almost fully grown, the female will be 20-30 cm longer, at least.
Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
Share this

13 Responses to Två snokar – Two grass snakes

  1. Tack John för lärorik text om dina skyddslingar, jag hoppas verkligen att du kan få gehör att skydda deras boplatser vid snokleden. Fantastiska bilder som vanligt på “dina” snokar.

  2. Det är alltid så roligt att läsa om dina snokar och se bilderna. Då hinner man ju se detaljerna på dem. Ute i naturen kryper de ju iväg så himla fort när de blir upptäckta. Våra snokar har nog gått och lagt sig nu tror jag. Länge sedan jag såg någon.

  3. Vad snyggt fotat med två ormar samtidigt! 🙂

  4. Du gör väldigt mycket för dina snokar på den här bloggen. Har man följt dig ett tag vet man allt om snokar. Nuförtiden ser jag t.ex. sista bilden och tänker: De är så söta. Din förtjänst! Jättefina bilder som alltid.

    • Tack Kristallina. ) Snokar behöver verkligen stöd, de är å kraftigt tillbakagång eftersom fler och fler av deras naturliga äggläggningsplatser försvinner.

  5. Suveräna bilder, så skickligt att fota två snokar samtidigt!