Utanför Håslövs ängar – Outside Haslovs Meadows

Håslövs ängar är en av mina absoluta favoritplatser på sommaren. Här häckar många av flyttfåglarna som kommer till Sverige varje år. Det är en underbar vacker plats som är skyddat just för fåglarnas skull. Här trivs flera fåglar, från vadarfåglar till småfåglar som gulsparven och sädesärlan. Längst ut på ängarna, intill Hammarsjön finns det ett fågeltorn, därifrån har man utsikt över de stora ängarna. Något man inte tänker på så ofta är utsikten runtomkring ängarna, den är fantastisk.

När jag var där för några dagar sedan så tog jag även foton på omgivningen runtomkring ängarna. Här ser man både Kristianstad med vattentornet och kyrktornet. Man ser till och med Fjälkinge backar med sitt utsiktstorn, som ligger cirka 10 kilometer från ängarna, på fotot på Viby gamla järnvägsstation, som nu är ombyggt till ett bostadshus.

Haslovs Meadows is one of my absolute favorite places in the summer. Here nest many migratory birds who come to Sweden every year. It is a wonderful beautiful place that is protected just for the birds’ sake. Here enjoy several birds, from wading birds to small birds like yellowhammer and wagtail. At the far end of the meadows, next to Hammer lake there is a bird tower, from which you have a view of the big meadows. Something you do not think so often is the view around the meadows, it’s amazing.

When I was there a few days ago I also took photos of the surroundings around the meadows. Here you can see both Kristianstad with the water tower and the church tower. You can even see Fjalkinge hills with its viewing tower, located about 10 kilometers from the meadows, on the photo at Viby Old Railway Station, which has now been converted into a residential building.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Vibys gamla järnvägsstation med Fjälkinge backar i bakgrunden-Viby’s old railway station with Fjalkinge hills in the background.
Bondgård vid Håslövs ängar-Farmhouse at Haslovs meadows..
Fortfarande är det översvämningar på ängarna-There are still floods on the meadows.
Vy över Kristianstad-View of Kristianstad.
Fågeltornet där man har en underbar utsikt över ängarna-The bird tower where you have a wonderful view of the meadows.
Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
Share this

4 Responses to Utanför Håslövs ängar – Outside Haslovs Meadows

  1. Vackra vyer, snyggt presenterat och fotograferat.

  2. Klara och vackra foton John! Bild nummer ett är enastående vacker 🙂

  3. These meadows are very beautiful.