Har Kristianstad nollvision – Have Kristianstad zero vision

Varje gång jag går över järnvägsspåret och cykelbanan till Hercules dammarna så undrar jag. Har Kristianstads kommun nollvision när det gäller att dricka alkohol på arbetstid? Man kan ju undra när man ser dessa mittlinjer på gång och cykelbanan mellan Viby och Åhus. ? Vad kan den som ritat dessa krokiga linjer skylla på, tappade han glasögonen? Läste han tidningen samtidigt som han målade linjerna?

Vad än skälet är, och det kommer vi aldrig att få reda på. Men det hade varit roligt att lyssna på vilken lögn de skulle sagt, varför strecken är så krokiga! En annan sak, varför målar de inte om dem igen, rakt! Mycket folk jag har pratat med tycker att det ser för jävligt ut, och skämmer ut kommunen! Men vad bryr sig kommunaltjänstemännen eller politikerna på Kristianstad kommun? Inte ett dugg!

Det enda de tänker på är vad som gynnar dem själva, det är kommunhuset ett bevis för, storhetsvansinne! Man får tänka positivt. Vi vet med säkerhet att Kristianstad kommun inte varit inblandat i dragningen av järnvägen! Det ser man, för den är rak!

Every time I go across the railway track and the bike path to Hercules ponds, I wonder. Does Kristianstad’s municipality have zero vision for drinking alcohol during working hours? One might wonder when you see these center lines on the cycle path between Viby and Ahus. ? What can the person who drew these crooked lines blame on, did he drop the glasses? Did he read the newspaper while painting the lines?

Whatever the reason is, and we will never find out. But it would be fun to listen to what lie they would say, why the lines are so crooked! Another thing, why do not they paint them again, strait! A lot of people I’ve talked to think it looks too damn out and embarrass the municipality! But what do the municipal officials or politicians care about in Kristianstad municipality? Not at all!

The only thing they think about is what benefits them themselves, it is the municipality’s house of proof, greatness madness! You may think positively. We know for sure that Kristianstad municipality has not been involved in the drag of the railroad! This can be seen, for it is straight!

Undrar om den som ritade mittstrecken var nykter!-Wondering if the one who drew the middle line was sober!
Tja, vad ska man säga? Kristianstad kommun!-Well, what should you say? Kristianstad Municipality! ????
Det är tur iallafall att Kristianstad kommun inte dragit järnvägen iallafall-There are at least lucky that Kristianstad Municipality not drawn the railway anyways.????
Mycket rakare än cykelbanan-Much straighter than the bicycle path.
Järnvägen och cykelbanan går parallellt-The railway and cycle path runs parallel.
Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
Share this

6 Responses to Har Kristianstad nollvision – Have Kristianstad zero vision

  1. annicaaktiv says:

    Haha jösses! Vilka krokiga mittlinjer…ja vad kan det bero på…har du kollat upp varför jag inte kunde kommentera politiker mm? 🙂 Men som du säger…skönt att järnvägen i alla fall är rak 😀

  2. De kanske vill att man blir yr i skallen så att sjukvården också kan tjäna pengar 😉 Härligt perspektiv på rälsen!

  3. Kanske beställde de krokig målning? Om inte, borde de inte betala för ett sånt jobb. Hur kan det överhuvudtaget hända?