Småfåglar på Karpalund – Small birds at Karpalund

På Karpalundsdammarna finns det inte bara sjöfåglar och rovfåglar, här finns flera mindre fåglar också. Två av dem är sävsparv och sädesärla. De trivs väldigt bra vid våtmarkerna, och sävsparven trivs ypperligt bland all vass där den kan gömma sig. Sävsparven är en relativ vanlig fågel, men den kan vara svår att se då den håller till inne bland vassen. Uppskattningsvis finns här mellan 500 000 och 1000 000 par! På vintern flyttar den till sydligare delar av Europa.

Sädesärlan är en annan vacker liten fågel som även den tycker om våtmarker och andra platser där det finns vatten. Men i motsats till sävsparven så tycker sädesärlan om öppna platser och är lika vanlig i städerna som ute i naturen. Den tycks tycka om människor, det har jag själv fått erfara flera gånger att den följt efter mig när jag varit ute i naturen. På vintrarna så flyttar den till medelhavet. Sädesärlorna återkommer till samma platser varje år, och de häckar även i samma bo år efter år.

On Karpalund ponds you find not only waterfowl and bird of preys, here are several smaller birds too. Two of them are reed bunting and white wagtail. They really enjoy the wetlands, and Reed Bunting enjoys excellent among all the reeds where it can hide. Reed Bunting is a relatively common bird, but it can be difficult to see as it keeps to among the reeds. Estimate, there are between 500,000 and 1,000,000 pairs! In winter, it moves to southern parts of Europe.

White wagtail is another beautiful little bird also like wetlands and other places where there is water. But in contrast to Reed Bunting thrives wagtail on open spaces and are as common in the cities, as in the countryside. It seems like people, I’ve experienced it several times that it followed me when I was out in nature. In the winters, it moves to the Mediterranean Sea. White wagtails return to the same places every year, and they also breed in the same nest year after year.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Sävsparv hanne-Reed bunting male.
Sävsparv hona-Reed bunting female.
Sävsparv hanne och hona-Reed bunting male and female.
Sädesärla-White wagtail.
Sädesärla-White wagtail.
Sädesärla-White wagtail.
Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
Share this

11 Responses to Småfåglar på Karpalund – Small birds at Karpalund

  1. Fina foton John! Du är duktig på att fånga fåglarna på bild … det är så svårt tycker jag!

  2. Som vanligt, väldigt fina bilder!

  3. Sävsparven var en vacker en!

  4. Så fina bilder. Blir riktigt avundsjuk på bilderna på sävsparven. Jag har aldrig ens sett en sådan.

    • Sävsparven är en mycket vanlig fågel i Sverige, den håller till vid våtmarker. Men lika vanlig som den är, lika svår är den att få syn på då den gärna håller till inne i vassen. Man får ha tur att den sitter i utkanten som jag hade när jag fotade de här.😊

  5. Så vackert fotat på sävsparven som jag aldrig har sett här hos mig och sädesärlan…som inte har kommit till mig ännu 🙂

  6. Jättefina bilder igen. Sädesärlan har visat sig här också för några dagar sedan.