Skrattmås på Adinal våtmarker

Skrattmås är en vanligt förekommande fågel som alla säkert har sett. Men du lägger ändå inte större uppmärksamhet på den. Skrattmåsen har, bredvid duvan, rykte om att vara städernas gamar. De är inga kräsna fåglar och äter gärna avfall, och ses i stora flockar på soptippar. Men den är en överlevare som anpassar tillvaron efter omgivningen.

Skrattmåsen har inte alltid häckat i Sverige. å 1700-talet fanns det inga häckande skrattmåsar här. Men sedan i slutet på 1800-talet har den stadigt ökat i antal, till 1980-talet, då den plötsligt utan känd orsak, började att minska i antal. I Skåne har skrattmåsar minskat med hela 85% sedan 1970-talet, och uppgår till 3500-4000 par.

Namnet, skrattmås, är en feltolkning som Linné gjorde, det fanns ju inga häckande skrattmåsar i Sverige på 1700-talet. Han läste om att sotvingad mås (på engelska, laughing gull) och skrattmåsen var olika underarter av samma art. Skrattmås har inget skrattande läte, det har däremot sotvingad mås.

English

Skrattmås som fångar en fisk.
De är eleganta fåglar.
Skrattmås är tillsammans med fiskmås och gråtrut de vanligast måsfåglar.
De är inte kräsna av sig. Förutom fisk så äter de även på soptippar.
Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
Share this

2 Responses to Skrattmås på Adinal våtmarker

  1. Snyggt fotat som vanligt John! 🙂