Naturums fågelbord – Visitor centers bird table

I eftermiddags var jag vid naturums fågelbord för att se vilka fåglar som fanns där. Det var längesedan jag var där, och jag saknade de små fåglarna. Meningen var att jag skulle till naturum i förmiddags för att fotografera uttern, men var upptagen med annat, såklart. Uttern har jag inte sett i år, men alla andra fotografer häromkring har fotat den, utom jag. 😆 Ny chans imorgon, ska dit tidigt och hoppas att någon av de tre vill visa sig, gärna allihop samtidigt.

Vid fågelborden var det bara två fåglar som åt, blåmesar och talgoxar. Under fågelborden gick en koltrast hona och pickade upp maten som småfåglarna tappat. Koltrast hannen satt långt inne i buskarna och vågade inte sig fram när jag var där. Tänkte på “mina” snokar där hannarna är rädda, men honorna väldigt kaxiga. En bit bort satt det en rödhake, han ville inte sitta vid fågelborden, verkade det som, men de är inga typiska fågelbords fåglar.

This afternoon, I was at the Visitor Center bird table to bird table to see which birds were there. It was a long time since I was there, and I missed the little birds. The idea was that I would be the Visitor Center this morning to photograph the otter, but I was busy with other things, of course. The otter, I have not seen in years, but all the other photographers around here have photographed it, except me. 😆 New chance tomorrow, I will get there early and hope one of the three wants to show up, hope all at once.

At the bird tables, only two birds ate, blue tits and great tits. Under the bird’s table were a blackbird female and pecked up the food as small birds lost. The blackbird male sat deep in the bushes and did not dare to be there when I was there. Thought of “my” grass snakes, where males are afraid, but the females are very cocky. A short distance away sat a robin, he did not want to sit at bird tables, it seemed. But they are not typical bird table birds.

Blåmesen skakar nekande på huvudet för att jag fotar?-The blue tit shaking his head negative because I shoot?.
En blåmes står beredd att flyga till fågelborden-A blue tit is ready to fly to the bird table.
Nötterna är blåmesarnas favorit-The nuts are the blue tit’s favorite.
Koltrast hannen tittar argt på mig och vill att jag går min väg?-Blackbird male looks angry at me and wants me to go my way.?
Koltrast honan är modigare än hannen. Hon vågar vara vid fågelborden-Blackbird female is braver than the male. She dares to be at bird tables.
En söt rödhake satt en bit ifrån fågelborden-A sweet robin sat a bit from the bird table.
En talgoxe och en blåmes delar snällt på maten-A great tits and an blue tits share kindly the food.
En talgoxe kollar läget vid fågelborden-An great tit checking the position at the bird tables.
Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
Share this

10 Responses to Naturums fågelbord – Visitor centers bird table

  1. Roligt att du fick så fina bilder på de små fjädervännerna. Ska medge att jag också vill se uttern och därför håller jag tummarna…. hårt. 😀

  2. Such colourful beauties!

  3. Fina bilder på besökarna vid fågelmatningen. Håller tummarna för att uttrarna visar sig!

  4. Haha…blåmesen är kaxig, snyggt fotat John! 😛

  5. Småfåglar är alltid roligt att se. Hoppas att du får syn på uttern någongång.