Fåglar på Mansdala – Birds at Mansdala

Idag var jag på Mansdala, det är där stallet ligger som Jenny har sin häst. Jag skulle fotografera henne när hon hopptränade, men hade några ärende att göra först. När jag kom dit var jag nästan en timme innan hon skulle hoppa. Jag gick ut på den stora hagen där hästarna ska vara i sommar. Längst bort i hagen såg jag ett par gravänder landa. Jag närmade mig dem sakta och tog några foton. Till slut tyckte de att jag kom lite för nära så de flög sin väg. Där var även tofsvipor, men de var för snabba för mig idag, så det blev bara ett hyfsat foto på dem.

Så kom mina favoritfåglar, de röda gladorna! 🙂 Det var tre stycken som glidflög över ängarna i jakt på något att äta. Jag stod och hoppades på att de skulle flyga så pass nära varandra så att jag skulle få alla tre på samma foto. Men det ville de inte. De var på relativt långt avstånd, men jag fick två bra foton på dem. Naturen i Mansdala är underbar, jag har bara inte lagt märke till den, eftersom jag koncentrerat mig på hästfotografering.

Today I was at Mansdala, this is where the stable is that Jenny has her horse. I would photograph her when she jump trained, but had some errand to do first. When I got there I was almost an hour before she was going to jump. I went out on the big pasture where the horses will be in the summer. At the far end of the pasture, I saw a a pair common shelducks landing. I approached them slowly and took some photos. In the end they thought I came a little too close so they flew their way. There were also lapwings, but they were too quick for me today, so it just got one nice photo of them.

Then came my favorite birds, the red kites! 🙂 There were three slides flying over the meadows looking for something to eat. I was hoping they would fly so close to each other that I would get all three on the same photo. But they did not want to. They were relatively far away, but I got two good photos on them. The nature of Mansdala is wonderful, I have just not noticed it, because I concentrated on horse photography.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Gravänder-Common shelducks.
Gravand-Common shelduck.
Tofsvipa-Lapwing.
Röd glada-Red kite.
Röd glada-Red kite.
Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
Share this

8 Responses to Fåglar på Mansdala – Birds at Mansdala

  1. Fint fotat John! Ofta föder djur andra djur 🙂

  2. Blir lika imponerad varje gång när jag ser hur många olika fåglar som finns hos dig.Det är ju en riktig guldgruva du har där.

  3. I liked the red kites’ wing coloring – very bright underneath their wings.

  4. Fina foton … speciellt de på gladan. Snyggt!

  5. The red kites are fantastic birds. Lovely shots.