Den ryttlande kungsfiskaren – The hovering kingfisher

När jag äntligen fick foto på kungsfiskaren igår, då tog jag många! 🙂 Den ville verkligen visa upp sig och flög fram och tillbaka, satt sig på vasstrån och spanade. Men den ryttlade ofta för att hoppas få se någon fisk så den snabbt kunde fånga den. Det är så vackert när de ryttlar, de står nästan helt still i luften, man märker knappt att den rör sig, förutom vingarna då. Den lilla och lätta, 34-46 gram, kungsfiskaren måste äta 60% av sin kroppsvikt varje dag. längden är bara 17-19.5 centimeter, inklusive näbben på 4 centimeter! Den gör förbrukar mycket energi när den flyger och står stilla och ryttlar. Därav den stora mängden mat i förhållande till kroppsvikten

Denna serien av den ryttlande kungsfiskaren tycker jag är så vacker. Det är en otroligt vacker och livlig fågel som vi har tur att ha här i vattenriket. Kungsfiskaren trivs mest i åar och större bäckar med strömmande vatten, så att de inte fryser igen på vintern. De bygger sina bon i sandbankar, där de gräver en håla på knappt en meter in. På naturum har de gjort ett artificiellt bo, men än så länge har kungsfiskarna inte häckat där.

When I finally got a photo on the kingfisher yesterday, I took a lot! 🙂 It really wanted to show up and flew back and forth, sat on reeds and looked. But it hovered often to hope to see some fish so it could catch it quickly. It’s so beautiful when they are hovering, they stand almost still in the air, you’ll hardly notice it moves, except the wings then. The small and lightweight, 34-46 grams, kingfisher have to eat 60% of their body weight each day. The length is only 17-19.5 centimeters, including the beak of 4 centimeters! It consumes a lot of energy when it flies and stands still and hovering. Hence the large amount of food in relation to body weight.

This series of the hovering kingfisher, I think is so beautiful. It is an incredibly beautiful and lively bird that we are lucky to have here in the water kingdom. The kingfisher thrives most in rivers and larger streams with flowing water, so they do not freeze in winter. They build their nest in sandbanks, where they dig a hole of barely a meter in. At the Visitor Center, they have made an artificial nest, but so far has kingfishers not bred there.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Den ryttlande kungsfiskaren – The hovering kingfisher.
Den ryttlande kungsfiskaren – The hovering kingfisher.
Den ryttlande kungsfiskaren – The hovering kingfisher.
Den ryttlande kungsfiskaren – The hovering kingfisher.
Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
Share this

6 Responses to Den ryttlande kungsfiskaren – The hovering kingfisher

  1. Oj så vackra bilder John! Lyckans dig 🙂

  2. What a great angle, John – it really shows the colours of the little kingfisher to great effect!

  3. Verkligen en underbar bildserie på denna vackra fågel! Snyggt jobbat! 🙂