De gömda gräsänderna – The hidden mallard

Idag tog jag körde jag till Karpalundsdammarna, en plats som ja inte varit på flera veckor. Anledningen är Kristianstads kommuns urusla skötsel av dammen, så man ser inget i gömslet! Jag hade kameraväskan på axen, och direkt när jag kom dit flög en brun kärrhök lågt över mig! Typiskt, kameran i väskan, men jag hade inga förhoppningar att se något, ville bara kolla läget där. På avstånd såg jag svan-familjen i en hörna. Jag gick in i gömslet och kollade läget på dammen. Jag såg tre, fyra gräsänder i den igenväxta öppningen.

Jag ville iallafall fotografera svan-familjen, så jag klättrade upp på taket till gömslet. Plötsligt rasslade det till i vassen bredvid gömslet och säkerligen 100 gräsänder flög upp i grupper. Jag blev väldigt överraskad, men började att fota. Det var inte lätt att fota in i den stora mängden, så jag fick koncentrera mig på att fokusera på några enskilda individer. De flög ett varv runt dammen, sedan landade de i den bortre änden av dammen, långt ifrån mig. 😆

Today I drove to the Karpalund ponds, a place that has not been for several weeks. The reason is Kristianstads municipality’s unreasonable care of the ponds, so you do not see anything in the hiding place! I had the camera bag on my shoulders, and immediately when I got there a marsh harrier flew over me! Typically, the camera in the bag, but I had no hopes to see anything, just wanted to check the situation there. At a distance, I saw the Swan family in a corner. I went into the hide and looked at the pond. I saw three, four mallards in the overgrown opening.

I wanted anyway photograph swan family, so I climbed up on the roof to the hide. Suddenly rattled it in the reeds beside the hide and certainly 100 mallards flew up in groups. I was very surprised, but started to shoot. It was not easy to shoot into the large crowd, so I had to concentrate on focusing on a few individuals. They flew once around the pond, then landed in the far end of the pond, far from me. 😆

Först fotade jag två gräsänder-First, I shot two mallards.
Sedan kom det fyra gräsänder-Then came four mallards.
De vände snabbt i luften-They turned quickly in the air.
Och de landade i bortre änden av dammen-And they landed at the far end of the pond.
Här kommer en till grupp gräsänder till inför landning-Here comes another group of mallards to landing.
Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
Share this

4 Responses to De gömda gräsänderna – The hidden mallard

  1. Där var du igen på rätt plats och rätt tid. Underbara bilder igen.
    Min son (som lever i Tyskland) skickade mig en bild. En vråk hade kollidierat med en bil och hade fastnat mellan takbox och biltak. Den satt fast som en kil. Efter räddningsinsatsen var alla förvånade, vråken var helt oskadd.

  2. Wonderful action shots, John!