Brushane och kärrsnäppa – Ruff and Dunlin

Idag var jag ute på Äspet, som ligger precis utanför Åhus. Där är det fina våtmarker intill havet, och ett fågeltorn. Här håller många olika fåglar till, många vadare trivs ypperligt här. Jag undrade varför jag aldrig kört dit innan, det är ju ett så bra ställen att se många fåglar på. Jag såg flera arter, bland annat gäss som samlats i stora mängder för att förbereda sig inför vinterflytten.

Brushanen

Brushanen har varierande fjäderdräkt under olika perioder på året. Den mest spektakulära är hanens praktdräkt den har när den spelar för honan. Något jag inte har lyckats fota… än. 🙂 Även olika hanar har olika praktdräkter, allt för att imponera på honan. I slutet av juni, när honorna lagt sina ägg, ruggar brushanen sin praktdräkt. Hanarnas färger närmar sig då honornas. De lever av insekter, maskar och även säd. De uppträder i flockar som kan uppgå till över tusen fåglar! En flock i Senegal bestod av en miljon brushanar!

 

Today I was out on Äspet, which is just outside Åhus. There are nice wetlands next to the sea, and a bird tower. It holds many different birds, many waders thrive excellently here. I wondered why I’ve never driven there before, it’s as good places to see many birds on. I saw several species, including geese gathered in large numbers to prepare for winter move.

The ruff

Ruff has varied plumage during different periods of the year. The most spectacular is the male’s breeding plumage it has when it plays with the female. Something I have not managed to shoot… yet. 🙂 Even different males have different plumage, all to impress the female. By the end of June, when the females put their eggs, the brushes rub their plumage.

The colors of the males approach the females. They live from insects, worms and even grains. They occur in flocks that can amount to over a thousand birds! A flock in Senegal consisted of a million ruffs!

Kärrsnäppa

Kärrsnäppan är en relativt liten vadarfågel. Den har påverkats mycket av att jordbruket förändrades, och de minskade kraftigt i antal. Men idag finns här omkring 51,000 par! De flesta häckar uppåt landet, i den norra delen av landet. Men här i Kristianstad, som ligger i södra Sverige, trivs den. Den lever av insekter, små blötdjur och kräftdjur, samt maskar. De fåglar som häckar här, i norra Skandinavien flyttar till Afrika på vintern.

Dunlin

The dunlin is a relatively small wading bird. It has been greatly influenced by the fact that agriculture has changed, and they declined sharply. But today there are around 51,000 pairs! Most hatch up the country, in the northern part of the country. But here in Kristianstad, located in southern Sweden, it thrives.It lives with insects, small molluscs and crustaceans, as well as worms. The birds hatching here, in northern Scandinavia, move to Africa in the winter.

Brushane-Ruff.
Brushane-Ruff.
Brushane-Ruff.
Brushane-Ruff.
Kärrsnäppa-Dunlin.
Kärrsnäppa-Dunlin.
Kärrsnäppa-Dunlin.
Kärrsnäppa-Dunlin.
Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
Share this

7 Responses to Brushane och kärrsnäppa – Ruff and Dunlin

  1. Waders are of the more difficult birds to photograph (and identify!) and you’ve done wonderfully, John!

  2. men åh vilka tjusiga fåglar! Gillar speciellt bilderna där fåglarna speglas tydligt i vattnet!

  3. Häftigt John! Jag har inte sett en kärrsnäppa tidigare. Plötsligt känns det som om jag har noll koll på vilka fåglar som finns i Sverige, bara för att jag är inkörd på vad som finns här hos mig 😉