• Category Archives Natur
 • Höst i tivoliparken – Autumn in the tivoli park

  I eftermiddags var jag på möte, inte långt ifrån Kristianstads city. Jag körde rätt tidigt hemifrån och gick en runda i tivoliparken. Där har hösten kommit, precis som på övriga platser i landet. Träden var färgsprakande i alla pastellfärgerna. Det vackraste trädet var nog det stora som hade helt gula blad. En ensam påfågel gick på tivoliparkens område, så jag frågade en kommunanställd var den andra var. Hon svarade att hon bara sett en.

  I fjol hade vi en marodör som hade dödat en av tre påfåglar vi hade i tivoliparken, och lämnade kvar huvudet. Har något sådant hänt igen? Vilka människor gör något sådant? 😥 Påfågeln hade bara en av de långa fina fjädrarna kvar, de tappar dem på hösten, och nya växer ut till våren. Dessa foton har jag tagit med min mobilkamera, jag hade inte min systemkamera med mig.

  This afternoon I was in a meeting, not far from Kristianstad’s city. I drove home early and went round to the Tivoli Park. The fall has come, just like in other places in the country. The trees were colorful in all pastel colors. The most beautiful tree was probably the big one with all the yellow leaves. A lone peacock went on the tivoli park, so I asked a local employee where the other was. She replied that she had only seen one.

  Last year we had a marauder who killed one of three peacocks we had in Tivoli Park, and left his head behind. Has anything like that happened again? What people do something like this? 😥 The peacock had only one of the long fine feathers left, they drop them in the fall, and new ones grow into spring. These photos have I taken with my mobile camera, I did not have my system camera with me.

  Fågeldamm-Bird Pond.
  Fågeldamm-Bird Pond.
  Gräsänder-Mallards.
  Kristianstads teater-Kristianstad Theater.
  Påfågel-Peacock.
  Träd i höstens färger-Trees in autumn colors.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Utsikt från Vånga stenbrott – View from Vanga quarry

  När jag var på Vånga stenbrott igår, var det inte bara själva stenbrottet som var imponerande. När jag varit nere i brottet, cirka 30 meter djupt, och fotat, gick jag och tittade på stenbrottets baksida. Vilken imponerande syn, utsikten var helt underbar och man såg bara skog och träd så långt ögat nådde. Man såg inga hus eller andra ”störande” föremål, några vindkraftverk såg man visserligen, men det störde inte mig. På platser som denna kan du vara i timmar och bara njuta. 🙂 Panoramat är fotograferat i HDR, med tre exponeringar i varje, vilket ger 45 exponeringar sammansatt till ett panorama.

  When I was at Vanga quarry yesterday, it was not just the quarry that was impressive. When I was down in the quarry, about 30 meters deep, and photographed, I went and looked at the back of the quarry. What an impressive sight, the view was absolutely wonderful and you only saw forest and trees as far as the eye reached. You did not see any houses or other ”disturbing” objects, some wind turbines were seen, but it did not bother me. In places like this, you can be for hours and just enjoy. 🙂 The panorama is photographed in HDR, three exposures each, giving 45 exposures composed to a panorama.

  Klicka på bilden för att se den i större storlek – Click on the image to view it in larger size.

  Utsikt från Vånga stenbrott-View from Vanga quarry.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Panorama över Karpalundsdammarna – Panorama of Karpalund ponds

  När jag var vid Karpalundsdammarna idag, så fick jag stå på taket på gömslet för att se något. Här satt jag på huk när jag tog panoramat, tänk er om jag satt i gömslet, tre meter längre ner. Hur är sikten där tror ni? För varje år blir rännan mindre och mindre, man ser bara mitten av dammen! Är det inte meningen att man ska se HELA dammen?

  Det är såhär Kristianstads kommun sköter sina besöksplatser, de struntar totalt i dem. Hans Cronert, naturansvarig på Kristianstads kommun OCH länsstyrelsen som jag samtalat med, säger att han har inget ansvar. Men det är inte sanningen. Jag har pratat med andra chefer på kommunen, och Cronert är i högsta grad ansvarig för naturen, men han roar sig bara med att fotografera, verkar det som!

  Enligt min uppfattning är varken Cronert eller någon annan naturansvarig på Kristianstads kommun intresserade av skötseln av de fina naturplatserna som finns. Men att göra reklam och klappa varandra på ryggen och prata, ja det är de bra på! Kristianstads kommun tillsammans med Kristianstads länsstyrelse bryr sig inte ett enda dugg om naturen!

  When I was at Karpalund ponds today, as I stand on the roof of the hide to see anything. Here I sat down when I took a panorama, imagine if I was in the hide, three meters further down. How is the view there you think? For every year the gutter becomes smaller and smaller, you only see the center of the pond! Is not it supposed to look ACROSS the pond?

  It’s like Kristianstad municipality manages its visit places, they totat ignore them. Hans Cronert, nature manager at the municipality of Kristianstad AND the county administrative board that I spoke with says he has no responsibility. But that’s not the truth. I have talked to other managers in the municipality, and Cronert is highly responsible for nature, but he’s just enjoying photographing, it seems like!

  In my opinion, neither Cronert or any other natural Manager at Kristianstad municipality interested in the care of the delicate nature of the places available. But to advertise and pat one each others back and talk, yes that they are good at! The municipality of Kristianstad together with Kristianstad county government does not care about nature!

  Klicka på fotot för att se det i större storlek – Click on the photo to see it in larger size.

  Panorama över Karpalundsdammarna-Panorama of Karpalund ponds.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Abstrakt måne – Abstract moon

  När det var fullmåne för några dagar sedan var jag ute på natten och tog rätt många foton på månen. Det var en klar himmel, knappt något moln. Jag tycker om att redigera en del foton abstrakta färger, och jag lekte lite med månen i Lightroom. 😆 Det är olika foton jag redigerat, månen visar alltid samma sida mot jorden.

  When it was full moon a few days ago, I was out at night and took quite a lot of photos of the moon. It was a clear sky, hardly any cloud. I like editing some photos of abstract colors, and I played a little with the moon in Lightroom. 😆 It´s different photos I edited, the moon always shows the same side to the earth.

  Grön måne-Green moon
  Röd måne.Red moon
  Svenska flaggan? Gul och blå måne 🙂 -The Swedish flag? Yellow and blue moon. 🙂
  Orange och grön måne-Orange and green moon.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this