• Category Archives Natur
 • Blåa Helge å – Blue Helge river

  När jag fotade solnedgången precis när blå timmen inföll i Tisdags, var jag och handlade efteråt. Det tog ganska lång tid, så solen hade gått ner och det började att mörkna. Jag körde hem på Härlövsängaleden som passerar över Helge å. På ena sidan ser man Kristianstad, med bland annat kyrkan och på andra sidan naturen med Karpalund i bakgrunden. Det var fortfarande blå timmen och även om det började mörkna rätt bra kunde jag fota utan att använda stativ.

  When I photographed the sunset just when the blue hour came on Tuesday, I was shopping afterwards. It took quite some time, so the sun had gone down and it started to darken. I drove home on Härlövsängaleden that crosses Helge river. On one side you see Kristianstad, with the church and the other side, the nature with Karpalund in the background. It was still the blue hour and although it started to darken properly, I could shoot without using a tripod.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Blåa Helge å – Blue Helge river.
  Blåa Helge å – Blue Helge river.
  Blåa Helge å – Blue Helge river. Karpalund i bakgrunden-Karpalund in the background.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Kvällens solnedgång – Tonight’s sunset

  Ikväll har det varit tisdagsmöte på fotoklubben i Fjälkinge. Det var medlemsmöte så det handlade inte om fotografering, men även det behövs. Det tog ganska lång tid, längre än våra vanliga möten så det var skymning när  jag körde hemåt. Men vilken underbar kväll det var! 🙂 Annars började dagen med moln. Detsamma var det igår, himlen täckt med moln, men på kvällen lättade molnen upp och vädret blev fantastiskt. Tiden var egentligen perfekt för fotografering, blå timmen inföll precis när jag fotograferade.

  Denna gången märkte jag att allt såg blåare ut, annars brukar jag bli glatt överraskad när jag för över foton till datorn och ska redigera dem. Jag var inom affären och handlade efter jag tagit de här fotona, och på hemvägen fotade jag Helge å. De fotona ska jag redigera, så de lägger jag ut vid ett senare tillfälle.

  Tonight there has been a Tuesday meeting at the photo club in Fjalkinge. It was a member meeting so it was not about photography, but also needed. It took quite a long time, longer than our usual meetings, so it was dusk when I drove home. But what a wonderful evening it was! 🙂 Otherwise the day started with clouds. The same it was yesterday, the sky covered with clouds, but in the evening the clouds lightened up and the weather was fantastic. The time was really perfect for photography, the blue hour just fell when I photographed.

  This time I noticed that everything looked bluer, otherwise I’m pleasantly surprised when I transfer photos to the computer and edit them. I was in the store and bought some after I took these photos, and on the way home I shot Helge river. The photos I’ll edit, so they I put up at a later date.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Kvällsfoton över Fjälkinge – Evening Photos of Fjalkinge.
  Kvällsfoton över Fjälkinge – Evening Photos of Fjalkinge.
  Kvällsfoton över Fjälkinge – Evening Photos of Fjalkinge.
  Kvällsfoton över Fjälkinge – Evening Photos of Fjalkinge.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Utanför Håslövs ängar – Outside Haslovs Meadows

  Håslövs ängar är en av mina absoluta favoritplatser på sommaren. Här häckar många av flyttfåglarna som kommer till Sverige varje år. Det är en underbar vacker plats som är skyddat just för fåglarnas skull. Här trivs flera fåglar, från vadarfåglar till småfåglar som gulsparven och sädesärlan. Längst ut på ängarna, intill Hammarsjön finns det ett fågeltorn, därifrån har man utsikt över de stora ängarna. Något man inte tänker på så ofta är utsikten runtomkring ängarna, den är fantastisk.

  När jag var där för några dagar sedan så tog jag även foton på omgivningen runtomkring ängarna. Här ser man både Kristianstad med vattentornet och kyrktornet. Man ser till och med Fjälkinge backar med sitt utsiktstorn, som ligger cirka 10 kilometer från ängarna, på fotot på Viby gamla järnvägsstation, som nu är ombyggt till ett bostadshus.

  Haslovs Meadows is one of my absolute favorite places in the summer. Here nest many migratory birds who come to Sweden every year. It is a wonderful beautiful place that is protected just for the birds’ sake. Here enjoy several birds, from wading birds to small birds like yellowhammer and wagtail. At the far end of the meadows, next to Hammer lake there is a bird tower, from which you have a view of the big meadows. Something you do not think so often is the view around the meadows, it’s amazing.

  When I was there a few days ago I also took photos of the surroundings around the meadows. Here you can see both Kristianstad with the water tower and the church tower. You can even see Fjalkinge hills with its viewing tower, located about 10 kilometers from the meadows, on the photo at Viby Old Railway Station, which has now been converted into a residential building.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Vibys gamla järnvägsstation med Fjälkinge backar i bakgrunden-Viby’s old railway station with Fjalkinge hills in the background.
  Bondgård vid Håslövs ängar-Farmhouse at Haslovs meadows..
  Fortfarande är det översvämningar på ängarna-There are still floods on the meadows.
  Vy över Kristianstad-View of Kristianstad.
  Fågeltornet där man har en underbar utsikt över ängarna-The bird tower where you have a wonderful view of the meadows.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this