• Category Archives Fåglar
 • Fiskgjuse på Mansdala – Osprey at Mansdala

  Naturen runt Kristianstad är fantastisk. Eftersom det är mycket våtmarker här så trivs många fåglar mycket bra här. Jag har varit på rätt många platser runtomkring i kommunen. Men det har mest varit besöksplatser som är utmärkta på kartan som naturplatser. En plats jag faktiskt inte upptäckt är naturen på Mansdala, platsen där stallet är, som Jenny har sin häst. Här är det bara natur, bondgårdar och flera hästgårdar och ingen trafik. Det var inte förrän några dagar sedan jag “upptäckte” platsen. Jag såg då flera glador segla i luften och ett par gravänder landade på ängarna.

  Igår när jag var där kom det en fiskgjuse högt upp i luften. Eftersom det inte finns några fiskevatten i närheten så har den säkert ett bo i området. Fiskgjusarna bygger gärna sina bon en bit ifrån sina jaktmarker, där det är tryggt. Att flyga några kilometer tar inte lång tid för dem.

  The nature around Kristianstad is amazing. Because there is a lot of wetlands here, many birds enjoy very well here. I have been to the right many places around the municipality. But it has been most visited places that are mark on the map as nature parks. A place I actually did not discover is the nature at Mansdala, the place where the stall is, as Jenny has her horse. Here it is only nature, farmhouses and several horse farms and no traffic. It was not until a few days since I “discovered” the place. I saw several kites sail in the air and a couple grave ducks landed on the meadows.

  Yesterday, when I was there, there was an osprey high up in the air. As there are no fishing waters nearby, it certainly has a living in the area. Ospreys like to build their nests away from their hunting grounds, where it’s safe. To fly a few kilometers does not take long for them.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Fiskgjuse-Osprey.
  Fiskgjuse-Osprey.
  Bondgård-Farmhouse.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Fasanen på Lillö – The pheasants on Lillo

  I eftermiddags, innan jag skulle fotografera Jenny och Poetry, tog jag en tur till Lillö. Direkt när jag kom så hörde jag fasan hannarna gala. Det är dags att välja en partner, eller rättare sagt flera, de lever i månggifte. Nu på våren är det stora stridigheter, hannar emellan. I fjol så hade jag turen att filma två hannar som slogs och det var riktigt våldsamt. Denna hannen gick med en hona på ängarna, när de såg mig sprang honan snabbt över vägen till andra sidan hannen var ensam kvar och började gå sakta. Ju mer jag närmade mig, desto snabbare gick han.

  När han var över på andra sidan av vägen så slappnade han av och gick lugnt och tittade efter honan. Hon hade faktiskt väntat på honom på andra sidan vägen, tyvärr hade jag lagt ner kameran i väskan.

  In the afternoon, before I photographed Jenny and Poetry, I took a trip to Lillo. Immediately when I arrived I heard the pheasant males crow. It’s time to choose a partner, or rather several of them, they live in polygamy. Now in spring there are great fighting, males between. Last year I was lucky enough to film two males who were fighting and that was really violent. This male went with a female in the meadows, when they saw me, the female ran quickly across the road to the other side, the male remained alone and began to go slowly. The more I approached, the faster he went.

  When he was over the other side of the road, he relaxed and went down and looked for the female. She had actually waited for him on the other side of the road, unfortunately I had put the camera in the bag.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Fasanen på Lillö – The pheasants on Lillo.
  Fasanen på Lillö – The pheasants on Lillo.
  Fasanen på Lillö – The pheasants on Lillo.
  Fasanen på Lillö – The pheasants on Lillo.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Tre fåglar på Karpalund – Three birds at Karpalund

  Nu när det äntligen blivit bättre väder med sol och värme, då visar sig fåglarna också. På Karpalundsdammarna finns det flera arter med fåglar som häckar vid dammarna. När jag var där för några dagar sedan så såg jag inte så många olika sjöfåglar som brukar vara där. Sångsvanarna som har börjat häcka vid dammarna såg jag, även grågäss och de vackra viggen. Just viggen är mycket vackra med sina gyllene ögon och tofsen på huvudet.

  Now that there are finally better weather with sun and heat, the birds will also appear. At the Karpalund ponds there are several species of birds that nest at the ponds. When I was there a few days ago so I did not see so many different waterfowl that are usually there. The whooper swans who have begun to breed in the ponds I saw, even greylag geese and the beautiful tufted duck. Just tufted duck is very beautiful with her golden eyes and the tuft on the head.Now that there are finally better weather with sun and heat, the birds will also appear. At the Karpalund ponds there are several species of birds that nest at the ponds.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Sångsvanar-Whooper swans.
  Grågäss-Greylag geese.
  Grågäss-Greylag geese.
  Vigg-Tufted duck.
  Vigg-Tufted duck.
  Vigg-Tufted duck.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this