Länkar till bloggar – Links to blogs

Som ni som följer vår blogg kanske har märkt, så har vi tagit bort länklistan i den högra spalten. Skälet är att den kommer att bli alldeles för lång för att ha på första sidan. Det blir fler och fler fina bloggar som vi hittar och vill följa, och vi vill gärna uppmärksamma dessa bloggar. Därför har vi en sida med alla bloggar, både bloggar vi följer och andra sajter som vi tycker ska uppmärksammas. Vi, eller rättare sagt jag 😆 kommer att lägga till alla bloggar som vi följer, efterhand som vi kommer på dem. Det går tyvärr inte att hitta någon länklista på bloggar som man följer.

Har ni en blogg som vi följer och som inte finns med i listan, skicka ett mejl till oss. Mejladressen är  info@fotobloggarna.se så lägger jag till den. Detta gäller även andra intressanta länkar som ni tycker ska uppmärksammas. Länklistan hittar ni i menyn, ska även lägga en sidobild med länk till länksidan.

As you who follow our blog may have noticed, we have removed the link list in the right column. The reason is that it will be far too long to have on the first page. There are more and more nice blogs that we find and want to follow, and we would like to pay attention to these blogs. Therefore, we have a page with all blogs, both blogs we follow and other sites that we think should be attended to. We, or rather, I 😆 will add all the blogs that we follow, as we come to them. Sorry, we can not find any link list of blogs we follow.

Do you have a blog that we follow and which is not included in the list, send an email to us. The email address is info@fotobloggarna.se and I will add it. This also applies to other interesting links that you think should be highlighted. You can find the list of links in the menu, I will also add a page image with link to the link page.

Klicka på bilden för att komma till länksidan-Click on the image to get to the link page.

Länkar-Links.
Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
Share this

4 Responses to Länkar till bloggar – Links to blogs

  1. I want to tell you John that I’ve replied to your other comments, but today I am having a WordPress problem and can only reply to comments in my own blog. It seems I can come to Reader and reply fine, but not on the other side (notifications) … wanted you to know as I replied several times. Technology – sigh.

    • I have seen all of your comments, I think. I use to have problem sometimes so all my comments ends up in the junk basket.

      • OK good – I know originally when I commented on your site, I went right to the site and hated to send duplicates … but this is for all sites on the “notification” sites, except mine. 🙂 Glad you are getting them.

  2. Passande bild på länkarna 😀