• Välkomna till FotoBloggarna

  Välkomna till FotoBloggarna

  Vi är som vi heter, en blogg som sysslar med fotografering som är vårt största intresse. Vad vi fotograferar är allt som faller oss in, men det är mycket natur och gamla byggnader.

  We are who we are called, a blog dealing with photography which is our largest
  interest. What we photograph are all that occur to us, but it’s very nature and old buildings.

  Kommentera gärna! Feel free to comment!

  Fotobloggarna

   

   

  Tryck på bilderna i inläggen för att se dem i större format.

  Press images in posts to see them in larger size.

  English

   

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Ystads hamn – Ystad´s harbor

  Idag har jag varit i Ystad hela dagen med fotoklubben. Vi är tre fotoklubbar som tävlar tillsammans, med Ystads fotoklubb, och en klubb från Danmark. Vi körde ifrån Kristianstad 8:30, och skulle samlas vid järnvägsstationen i Ystad, som ligger precis intill hamnen. Där såg jag ett märkligt fartyg, som verkade att sjunka i aktern, men den väntade på att bli lastad med spannmål.

  Silons i hamnen speglade sig så vackert i vattnet, och den grådaskiga himlen var faktiskt till fördel denna gången. Jag tycker att blicken hamnar direkt på silons och fartyget.

  Today I have been to Ystad all day with the photo club. We are three photo clubs competing together, with Ystad’s photo club, and a club from Denmark. We drove from Kristianstad 8:30, and gathered at the Ystad Railway Station, which is right next to the harbor. There I saw a strange ship, which seemed to sink in the stern, but it was waiting to be loaded with cereals.

  Silo in the port mirroring so beautifully in the water, and the grayish sky was actually a favor this time. I think that the eyes end up directly on the silo and the ship.

  Ett fartyg som håller på att sjunka? Nejdå, det väntar på att bli lastat-A ship is sinking? Oh no, it is waiting to be loaded.
  Silon som speglar sig i vattnet-The silo which is reflected in the water.
  Silon och fartyget-Silon and the ship.
  De högsta silons speglas vackert i vattnet-The highest silos are beautifully reflected in the water.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Panorama över lerjesjön – Panorama over lerje lake

  Igår när jag var vid lerjesjön och fotograferade tog jag även ett panorama över sjön. Det är ett litet panorama, sju foton med tre exponeringar i varje vilket blir 21 exponeringar Jag tog fotot från bron som går över sjön.

  Yesterday when I was at lerje lake and photographed, I also took a panorama over the lake. It’s a small panorama, seven photos with three exposures in each, which becomes 21 exposures. I took the photo from the bridge that crosses the lake.

  Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

  Panorama över lerjesjön – Panorama over lerje lake

   

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Modellfotografering – Model photography

  Jag är medlem i Fjälkinge Fotoklubb Kristianstad, där vi träffas varje tisdag. Vi är mycket ute och fotograferar, och kombinerar det med undervisning i klubblokalen. På tisdag ska vi ha modellfotografering, och det ska vara bland annat ett par, en tjej, en kille, och någon till. I fjol hade vi modellfotografering av två unga tjejer, en av dem var dotter till en medlem i fotoklubben.

  Det var skoj, och man lärde sig mycket av att fotografera människor. Men vi var ett helt gäng som alla ville fotografera de två tjejerna samtidigt. Därför har vi flera modeller i år. Här är några av fotona jag tog i fjol, det blev många foto i olika poser, och det var verkligen lärorikt.

  I am a member of Fjälkinge Photo club Kristianstad, where we meet every Tuesday. We are out and shoot, and combining it with teaching at the club premises. On Tuesday we will have model photography, and there should be a couple, a girl, a guy, and someone else. Last year we had model photography of two young girls, one was the daughter of a club member and her mate.

  It was fun, and you learned a lot from photographing people. But we were a whole gang that everyone wanted to photograph the two girls at the same time. Therefore, we have several models this year. Here are some of the photos I took last year, there were many photos in various poses, and it was really educational.

  Modellerna Ida och Donita.
  Ida på bron vid Hammarsjön-Ida on the bridge at Hammer Lake.
  Donita på bron vid Hammarsjön-Donita on the bridge at Hammer Lake.
  Närbild på Donita-Close up of Donita.
  Närbild på Ida-Close up of Ida.
  Ida och Donita poserar framför Hammarsjön-Ida and Donita pose in front of Hammer lake.
  Ida och Donita poserar framför Hammarsjön-Ida and Donita pose in front of Hammer lake.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Lerjevallen på hösten-Lerjevallen in autumn

  I morse när jag gick upp var det grått och trist väder, men det regnade iallafall inte. Jag hade beslutat redan igår kväll, att jag skulle till Lerjevallen och fota, sedan vidare till ett stenbrott. När jag närmade mig Lerjevallen började det naturligtvis att regna! Efter en stund blev det uppehåll, och jag gick ut och tittade mig runt. Det var längesedan jag varit där, minst ett år sedan. Tyvärr så hade regnet gjort allt grått och trist, men tog några foton.

  Från parkeringen får man gå över lerjevallen på bron som jag tycker är vacker, för att inte vara en gammal bro. Jag tog ett par foton över sjön, från bron och fortsatte sedan en bit på andra sidan. Där finns den fina grillplatsen med vindskydd, och även presenning att dra för om det regnar. Det är en underbar plats på sommaren. Något stenbrott besökte jag inte, vädret var för dåligt.

  This morning when I got up there were gray and sad weather, but it did not rain at all. I had already decided last night that I was going to Lerjevallen and shoot, then on to a quarry. When I approached the Lerjevallen, of course it started to rain! After a while, it stopped raining, and I went out and looked around. It was long since I had been there, at least a year ago. Unfortunately, the rain had made everything gray and sad, but took some photos.

  From the parking lot you have to go over lerjevallen on the bridge which I think is beautiful, not to be an old bridge. I took a couple of photos over the lake, from the bridge and then went on a bit on the other side. There is the nice barbecue area with shelter, and even tarp to drag it rains. It is a wonderful place in the summer. I did not visit any quarries, the weather was too bad.

  Bro över Lerjesjön-Bridge over Lerje lake.
  Visst är det en vacker bro?-Sure, it’s a beautiful bridge?
  Lerjesjön-Lerje lake.
  Lerjesjön-Lerje lake.
  Grillplats med vindskydd-Barbecue area with wind protection.
  En ung fiskare metar-A young fisherman angling.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Min favoritfågel röd glada – My favorite bird red kite

  Bland de rovfåglar som jag fotograferat är den röda gladan min absoluta favoritfågel. Den är verkligen en fågel jag aldrig tröttnar på att fotografera. Men det har varit svårt för fågeln, i motsats till sin kusin, brun glada, som är världens vanligaste rovfågel. Röd glada anses som nära hotad i världen, och 1972 fanns det endast 19 stycken av dem i hela Sverige. Idag finns det runt 3000 par! Alltså ungefär 6000 fåglar, och majoriteten finns i södra Sverige, de flesta i Skåne

  Här i Skåne kan man se 20-30 stycken samtidigt! 🙂 Men de är svåra att komma nära, när de ser en människa så ökar de avstånden, samtidigt som de söker efter byten. Jag har haft tur några gånger att de kommer flygande över trädtopparna. Ibland verkar det som om de glömmer bort mig när de spanar efter byten.

  Among the birds of prey that I photographed, is the red kite my absolute favorite bird. It’s really a bird I’m never got tired of photographing. But it has been difficult for the bird, as opposed to its cousin, black kite, which is the world’s most common bird of prey. Red kite is considered near threatened in the world, and in 1972 there were only 19 of them in all of Sweden. Today there are around 3000 pairs! That is, about 6000 birds, and the majority are in southern Sweden, most of them in Scania.

  Here in Scania you can see 20-30 of them at the same time! 🙂 But they are difficult to get close, when they see a person they increase the distances, while looking for prey. I’ve been lucky a few times that they come flying over the treetops. Sometimes they seem to forget me when they’re looking for a prey.

  En röd glada kom överraskande glidande öer trädtopparna-A red kite came surprising gliding over the treetops.
  Den vände snabbt och flög åt andra hållet-It turned quickly and flew in the other direction.
  Gladan ändrade riktning igen-The kite changed direction again.
  Gladan började att spana efter ett byte, och glömde mig-The kite began to look for a prey, and forgot me.
  Visst är det en mäktig fågel, den röda gladan-Sure, it’s a powerful bird, the red kite.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this