• Välkomna till Fotobloggarna – Welcome to the Photoblogs

  Välkomna till Fotobloggarna (Photoblogs)

  Vi är som vi heter, en blogg som sysslar med fotografering som är vårt största intresse. Vad vi fotograferar är allt som faller oss in, men det är mycket natur och gamla byggnader.

  We are who we are called, a blog dealing with photography which is our largest
  interest. What we photograph are all that occur to us, but it’s very nature and old buildings.

  Kommentera gärna! Feel free to comment!

  Fotobloggarna

   

   

  Tryck på bilderna i inläggen för att se dem i större format.

  Press images in posts to see them in larger size.

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.

  Share this

 • Mink vid stranden – Mink at the beach

  När vi hade vår träff med fotoklubben igår, var det mycket trevligt. Efter drygt en timme lämnade de flesta medlemmarna platsen, men jag och två andra stannade kvar och ville fota mera. Plötsligt sa en fotokollega, -Titta, det är ett djur där borta! Hon lyste med en ficklampa på en hög med stenar, och där lyste det ett par ögon. Jag blev såklart nyfiken, och var bara tvungen att undersöka vad det är för djur.

  Jag fick gå ner i vattnet, mina kängor är vattentäta, men tyvärr så blåste det vågor, så jag blev lite blöt om fötterna ändå. 😆 Jag har en pannlampa med tre lampor på 8000 lumen, så jag såg rätt snabbt att det antingen var en iller eller mink, när jag kom närmare så såg jag att det var en mink. Den var inte speciellt rädd, men säkerligen bländad av min pannlampa.

  Dessa foton tog jag med min Sony mobilkamera.  Av förklarliga skäl kunde jag inte ta med min systemkamera, då den satt på stativet och minken hade försvunnit om jag lagt tid på att ta väck kameran och ställa om inställningarna.

  When we had our meeting with the photo club yesterday, it was very nice. After just over an hour most of the members left the place, but I and two others stayed and wanted to photograph more. Suddenly a photo colleague, -Look, it’s an animal over there! She shone with a flashlight on a pile of stones, and there was a pair of eyes shining. Of course I became curious, and just had to investigate what it is for animals.

  I had to go down into the water, my boots are waterproof, but unfortunately it blew waves, so I got a little wet on my feet anyway. 😆 I have a headlamp with three lights at 8000 lumens, so I quickly realized that it was either a ferret or mink, when I came closer I saw that it was a mink. It was not particularly scared but certainly dazzled by my headlamp.

  These photos I took with my Sony mobile camera. For obvious reasons, I could not bring my SLR, as it sat on the tripod. And the mink had disappeared if I spent some time to remove the camera from the tripod and adjust it.

  Vem är du? Du bländar mig med din lampa!-Who are you? You dazzle me with your lamp!
  Du ser snäll ut, men du skrämde verkligen mig!-You look kind, but you really scared me!
  Jag tänkte sova, men nu får jag se mig om efter en ny plats-I was going to sleep, but now I’ll look around for a new place.
  Kanske det är lika bra det, vattnet stiger upp i grottan-Maybe it’s just as well, the water rises in the cave.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Kvällsfotografering vid Åhus – Evening photography at Ahus

  Åhus, som ligger cirka 20 kilometer från Kristianstad är känd för sina många fina sandstränder. Längsmed hela kusten ligger det små byar, som förr i tiden fungerade som fiskebyar, speciellt då med ål som huvudfångst. Idag är ju ålen rödlistad och klassas som utrotningshotad, så fisket är restriktivt. Längs med hela Åhus kust finns det underbara platser att både vandra på, och naturligtvis, att fotografera! 🙂

  Igår hade det i fotoklubben bestämts att vi skulle till en plats som heter Revhaken i Åhus, en helt underbar plats intill stranden där man hade fri vy över havet och land. Vi har två personer som på sin fritid är ute och rekognoserar platser. De här två kan verkligen det här med att hitta fina unika och varierande platser för oss fotografer.

  Ahus, located about 20 kilometers from Kristianstad, is famous for its many fine sandy beaches. Along the whole coast there are small villages, which used to function as fishing villages, especially with eels as main catches. Today, the eels are red-listed and are classified as endangered, so fishing is restrictive. Along the entire coast of Ahus there are wonderful places to both hike and, of course, to photograph!

  Yesterday it had in the photo club decided that we were going to a place called Revhaken in Ahus, a wonderful location next to the beach where we had free view of the sea and land. We have two people who are exploring places in their free time. These two really can do this with finding unique and varied places for us photographers.

  Ett gammalt hus intill stranden-An old house next to the beach.
  Stjärnorna visade sig emellanåt när molnen försvann-The stars turned out occasionally when the clouds disappeared.
  En fin gammal fiskarstuga-A nice old fisherman’s cottage.
  Stenar vid stranden vid Revhaken-Stones by the beach at Revhaken.
  En liten stuga bland tallarna. Bakgrunden upplyst av hus på långt avstånd-A small cabin among the pines. The background illuminated by houses at a long distance.
  Stranden vid Revhaken. Ljuset kommer från Stenshuvud nationalpark 70 kilometer bort!-The beach at Revhaken. The light comes from Stenshuvud National Park 70 kilometers away!
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Översvämningar på Hercules ängar – Floods on Hercules meadows

  Var man än beger sig i Kristianstad så ser man översvämmade områden. Vintern i Kristianstad är översvämningarnas tid, och det började redan i slutet av Oktober i år. Toppen brukar vara vid januari, men redan nu är det otroligt mycket vatten. Jag gav mig ut med en vän och hennes schäferhund till Håslövs ängar. Redan på ett par hundra meters håll såg vi att ängarna var översvämmade. Så där kunde hunden inte springa och leka.

  Jag vände bilen och körde till Hercules ängar. De ligger på andra sidan av Hercules dammar, men ingår i samma naturreservat. När vi kom fram till parkeringen såg vi att även där var ängarna översvämmade, men gångbanan ligger högre, så det gick bra att gå där. Det blev motljusfoton även idag, det börjar att bli en ful ovana. 😆 Efter några hundra meter kommer man fram till en bro, och på andra sidan ligger Viby äng. På slåtterängarna växer många fina växter, såsom strandviol, gökblomster, höskallra och backnejlika.  Men redan efter bron hade till och med gångbanan översvämmats, så vi fick vandra tillbaka.

  Wherever you go in Kristianstad you see flooded areas. The winter in Kristianstad is the time of floods, and it started already at the end of October this year. The top is usually in January, but now it’s an incredible amount of water. I went out with a friend and her German shepherd to Håslövs meadows. Already a couple of hundred meters away, we saw that the meadows were flooded. So there could the dog not run and play.

  I turned the car and drove to Hercules meadows. They are located on the other side of Hercules ponds, but are part of the same nature reserve. When we arrived at the parking lot, we saw that even the meadows were flooded, but the walkway was higher, so it was good to go there. It was Contre-jour photos, even today, it starts to become a nasty habit. 😆 After a few hundred meters you reach a bridge, and on the other side is Viby meadow. On the meadows, many beautiful plants grow, such as fen violet, ragged-Robin, greater Yellow-rattle and maiden pink. But even after the bridge, the walkway had flooded, so we had to walk back.

  Ett ensamt träd på en översvämmad äng-A lonely tree on a flooded meadow.
  Ett tunt islager låg på vattnet-A thin layer of ice lay on the water.
  Nej, det är ingen sjö, det är en stor översvämmad äng-No, it is not a lake, it’s a big flooded meadow.
  Viby gamla kyrka bakom den översvämmade ängen-Viby old church behind the flooded meadow.
  Vädret skiftade snabbt, plötsligt mörkande det rejält-The weather shifted quickly, suddenly it darkened a lot.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Kristianstad kommuns långsamma utplåning av snokar

  I flera år har jag bråkat med kommunen angående att de tar väck snokarnas äggläggningshögar vid Hammarslundsvallen/Snokleden, vid Hammarsjön. I år struntade de helt i att återställa dem. Enligt Jonas Schrevelius, chef på kommunen, lovade han mig i somras att de skulle återställas.

  This is a long story, so the English version can you read hereKristianstad Municipality slowly extinction of grass snakes

  Efter några veckor i sensomrars skickade han ut 4 arbetare från kommunen.  Jag visade var högarna skulle placeras, och vilket material det skulle vara. Inget hände!!! Efter upprepade kontakter med Jonas LOVADE han att ta tag i detta. Men det sista samtalet han ringde sa han att inget skulle göras förrän i Mars månad nästa år! Då är det försent för snokarna att lägga sina ägg.

  Äggläggningshögarna fungerar ungefär som en kompost, det alstras värme inne i högen. Snokarnas ägg behöver minst 20°C konstant, då blir de kläckta, små och svaga. Den ideala temperaturen är 27°C, då blir de större och energirikare och har större chans att fly undan rovdjur. Det finns många fiender. Allt från fåglar och katter, igelkottar till många andra djur är snokarnas fiende. Detta är en stor skam för Kristianstads kommun som saluför sig att vara en kommun som värnar om naturen!

  Jag har även gjort en JO anmälan mot både kommunen och länsstyrelsen. Där ringde en av cheferna upp mig och ljög mig rakt upp i ansiktet! Han sa att snokarna är inte lika fridlysta som huggormarna! Enligt Jonas Wahlström på Skansen som jag pratat med, är detta ett horribelt uttalande! Han rekommenderade mig att vända mig till tidningarna för att ställa bland annat länsstyrelsen mot väggen för deras uttalande. Detta är ett GROVT brott mot miljöbalken och fridlysningen, vilket ger böter eller fängelse upp till två år. Jag hoppas de ansvariga blir dömda till det sistnämnda!!! 😡😡😡😡 Och även får lämna sina tjänster på kommunen/länsstyrelsen vilket de missbrukar och inte sköter!

  När jag gjorde en anmälan hos länsstyrelsen, vilket är den första instans man ska vända sig till, gjordes ingen utredning. Påpekas skall att flera personer sitter på dubbla stolar, både hos kommunen och på länsstyrelsen. För ett par veckor sedan gjorde jag en polisanmälan mot Kristianstads kommun. Kommunen har gjort ett allvarligt lagbrott mot miljöbalken där det tydligt står att alla ormar och grodor är fridlysta.

  Fridlysning innebär att individer av en art inte får plockas, samlas in, dödas eller skadas på något annat sätt.

  Fridlysning
  4 § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att
  1. avsiktligt fånga eller döda djur,
  2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,
  3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
  4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.

  Kristianstads kommun och Kristianstads länsstyrelse struntar totalt i detta, och eftersom de både är skyldiga till brotten, och inget gjort för att rätta til detta så anser jag att detta är ett av de grövsta brotten i lagen mot fridlysning. Nu har jag kontaktat lokaltidningen som kom ut med en artikel idag. Nästa steg blir att kontakta TV, detta måste bli känt över hela landet, och även i övriga världen vad “duktiga” Sverige beter sig!

  Jag anser att rubriken är rättfärdig, kommunen som aldrig har brytt sig om dessa fina djur verkar ha bestämt sig att utplåna dessa genom att hindra dem att reproducera sig! Eftersom det finns en naturlig näringskedja är det viktigt att djuren kan reproducera sig. Annars dör de ut, och det får även konsekvenser för andra djurarter.

  Jag vill tacka Kristianstadsbladet med reportern Lukas Ernrot för ert engagemang och ett bra reportage!

  Dagens Kristianstadsbladet med en bra artikel om snokarna av reportern Lukas Ernryd.
   
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this