• Välkomna till Fotobloggarna – Welcome to the Photoblogs

  Välkomna till Fotobloggarna (Photoblogs)

  Vi är som vi heter, en blogg som sysslar med fotografering som är vårt största intresse. Vad vi fotograferar är allt som faller oss in, men det är mycket natur och gamla byggnader.

  We are who we are called, a blog dealing with photography which is our largest
  interest. What we photograph are all that occur to us, but it’s very nature and old buildings.

  Kommentera gärna! Feel free to comment!

  Fotobloggarna

   

   

  Tryck på bilderna i inläggen för att se dem i större format.

  Press images in posts to see them in larger size.

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.

  Share this

 • Den fina höst snoken – The fine autumn grass snake

  På mitt favoritställe för snokar, snokleden vid Hammarsjön, finns det flera hundra snokar som övervintrar. På vår och höst ser man massor av dem. På våren ligger de tillsammans för att få upp värmen och energin. På hösten förbereder de sig för att krypa ner i sina övervintrings platser. De äter inte de sista veckorna, och måste tömma magen och tarmarna innan de går ner för sin skönhetssömn. På nätterna när det är kallt kryper de ner i marken, men när solen visar sig på dagen kommer de upp för att värma sig, innan de till slut stannar nere i marken.

  När de går ner i marken för att övervintrar, beror på vart i landet de finns. Här i Skåne som ligger i sydligaste delen av landet. Här är det inte ovanligt att se snokar i slutet av Oktober. För ett par, tre år sedan såg jag en snok ligga och ha det skönt i solen, den 23 Oktober. Det var även den största snoken jag sett, omkring 1,5 meter lång. Denna snoken på bilderna, fotade jag den 26 September i fjol.

  On my favorite place for grass snakes, by the snake trail at Hammer lake, there are several hundred grass snakes wintering. In spring and autumn you see a lot of them. In spring they are together to bring up the heat and energy. In the fall, they are preparing to crawl down in their winter places. They do not eat in the last weeks, and have to empty their stomach and intestines before they go down for their beauty sleep. At night when it’s cold they crawl into the ground, but when the sun turns out on the day they come up to warm up before they finally stay down in the ground.

  When they go down to the ground to winter, depends on where in the country they are. Here in Scania who is located in the southernmost part of the country. Here it is not unusual to see grass snakes at the end of October. For two or three years ago I saw a grass snake lie and have a good time in the sun, on October 23. It was also the biggest grass snake I’ve seen, about 1.5 meters long. The snake in the pictures, I shot September 26 last year.

  Du luktar pyton, sa ormen-You smell pythons, said the snake.😂
  Den vackra snoken i profil-The beautiful grass snake in profile.
  Snokarna blir snabbt lugna när man håller dem-The grass snakes quickly becomes calm when holding them.
  Visst är det vackra ormar, snokarna!-Is not it beautiful snakes, the grass snakes!
  Lugnt kryper den iväg genom gräset när jag släppt den-Calmly, it crawls through the grass when I release it.
  Det är en ung hona, knappt en meter lång-It’s a young female, barely a meter long.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Skelettet i garderoben – The skeleton in the closet

  Skelett i garderoben, har inte alla det?😂 Det är ett gammalt uttryck som betyder att man har något som man vill dölja. Men att ha ett riktigt fysiskt skelett, det är nog inte många som har. Det bästa med skeletten är att de inte avbryter när du pratar. De lyssnar stillsamt på vad du har att säga, och allt du säger är rätt, eftersom de aldrig protesterar.😂 Nog med skelett skämt. För ett tag sedan beställde jag ett skelett för att ha när jag fotograferar, och det kom idag.

  Det är ett riktigt verklighetstroget skelett, 170 centimeter långt och med rörliga leder. Det ska bli roligt att använda det i mina foton i olika sammanhang. För ett par år sedan köpte jag en dödskalle som jag hade roligt med när jag fotade snokarna. Det ska jag även prova med skelettet, och se hur det blir. Men det finns nog oändligt med olika användningsområden, om man är lite kreativ.

  Skeleton in the closet, do not all have it?😂 There is an old expression that means you have something you want to hide. But having a real physical skeleton, there are probably not many who have. The best thing about the skeleton is that they do not interrupt when you speak. They quietly listen to what you have to say, and everything you say is right, because they never protest.😂 Enough with skeleton jokes. Some time ago I ordered a skeleton to have when I photographed, and it came today.

  It’s a really realistic skeleton, 170 centimeters long and with moving joints. It will be fun to use it in my photos in different contexts. A couple of years ago I bought a skull that I had fun with when I photographed the grass snakes. I’ll also try that with the skeleton, and see how it gets. But there are endlessly different uses, if you are a little creative.

  Skelettet i garderoben – The skeleton in the closet.
  OK, nu har vi pratat nog, låna mig din dator-OK, now we’ve talked enough, lend me your computer.
  Häftiga foton du har på datorn-Cool photos you have on your computer.
  Vill du ha tillbaks datorn? Hahaha, glöm det-Do you want to get back your computer? Hahaha, forget it.😂
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Havet vid Åhus – The sea at Ahus

  Vid Åhus ligger Östersjön, 20 kilometer utanför Kristianstad. Där går kustlinjen flera kilometer med badplatser på flera ställen. De här fotona tog jag vid Äspet, en underbar fin plats. Jag brukar köra till havet när det blåser mycket, men jag har inte lyckats att fånga de riktigt stora vågorna. Men att vara vid havet är underbart, speciellt som jag är uppfödd i en sjöstad, Sölvesborg, och hade bara par kilometer till havet. Just i Sölvesborg, i en liten by som heter Sandviken, finns Sveriges finaste strand, enligt mig. 🙂 Ska fota den i sommar.

  At Ahus lies the Baltic Sea, 20 kilometers outside Kristianstad. There the coastline runs several kilometers of bathing places in several places. These photos I took at Aspet, a wonderful nice place. I usually drive to the ocean when it blows a lot, but I have not managed to catch the really big waves. But being at sea is wonderful, especially as I was brought up in a seaside town Solvesborg, and had only few kilometers from the sea. Just in Solvesborg, in a small village called Sandviken, there is Sweden’s finest beach, according to me. 🙂 I’ll shoot it this summer.

  Gräsänder simmar bland vågorna-Mallards swimming among the waves.
  Havet vid Åhus – The sea at Åhus.
  Havet vid Åhus – The sea at Åhus.
  Havet vid Åhus – The sea at Åhus.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Kväll på Lillö – Evening at Lillo

  När himlen är klar och mörkret har sänkt sig, så är det fantastiskt vackert på Lillö med de översvämmade ängarna. Kristianstad med omgivning speglar sig vackert i vattnet, och stjärnorna lyser upp himlen. Dessa foton tog jag för ett tag sedan, när vädret var fint. De senaste dagarna har det inte varit något bra väder, regn och regn. Men i morse snöade det, ch det hade även snöat i natt, så det låg ett par, tre centimeter tjockt snötäcke. Men det gick snabbt över, och det mesta försvann till eftermiddagen.

  When the sky is clear and the darkness has decreased, it is wonderfully beautiful at Lillö with the flooded meadows. Kristianstad with surroundings reflects beautifully in the water, and the stars light up the sky. These photos I took a while ago when the weather was fine. In the past few days there has been no good weather, rain and rain. But this morning it was snowing, it had also snowed in the night, so it was a pair of three centimeters thick snow cover. But it quickly went over, and most of them disappeared in the afternoon.

  Översvämningarna på Lillö-The flooding on Lillo.
  Stjärnhimmel över Lillö-Starry sky over Lillo.
  Värmekraftverket speglar sig i översvämningarna-The thermal power plant is reflected in the floods.
  Stjärnhimmel över Lillö-Starry sky over Lillo.
  Stjärnhimmel över Lillö-Starry sky over Lillo.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this