• Välkomna till Fotobloggarna – Welcome to the Photoblogs

  Välkomna till Fotobloggarna (Photoblogs)

  Vi är som vi heter, en blogg som sysslar med fotografering som är vårt största intresse. Vad vi fotograferar är allt som faller oss in, men det är mycket natur och gamla byggnader.

  We are who we are called, a blog dealing with photography which is our largest
  interest. What we photograph are all that occur to us, but it’s very nature and old buildings.

  Kommentera gärna! Feel free to comment!

  Fotobloggarna

   

   

  Tryck på bilderna i inläggen för att se dem i större format.

  Press images in posts to see them in larger size.

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.

  Share this

 • Stjärnfotografering – Shooting stars

  Igår Kväll var jag med fotoklubben och fotograferade stjärnor. Det är alltid en chanstagning när man bestämmer en kväll att fotografera stjärnor, eftersom man aldrig kan veta i förväg om det blir klart väder. Platsen vi var på låg ungefär 20 kilometer utanför Kristianstad, i ett gammalt kalkbrott. När vi kom dit var himlen klar, inte ett moln i sikte. Men just där vi var, var vägen avstängd med stora grindar.

  Vi väntade på ett par personer till, och en av dem visste ett annat håll till platsen. Det tog en halvtimme att köra dit och gå sträckan ut i ödemarken. Under den korta tiden hade molnen börjat dra in och täcka himlen. Så vi fick vänta och fota tills det blev någon lucka bland molnen. Jag fotade då några foton på omgivningen,bland annat reflektioner i den lilla sjön. Fotona är inte de bästa, kvalitetsmässigt, men det var otroligt svårt att ställa skärpan. De erfarna medlemmarna fick såklart superbra foton, men roligt var det. Vår fotoklubb är nog unik, vi har kul och trivs med varandra.

  Yesterday I was with the photo club and photographed stars. It’s always a gamble when you decide one evening to photograph the stars, because you can never know in advance if it becomes clear weather. The place we were on lay about 20 kilometers outside of Kristianstad, in an old limestone quarry. When we got there the sky was clear, not a cloud in sight. But just where we were, the road was turned off with big gates.

  We were waiting for a couple of people, and one of them knew another way to the place. It took half an hour to drive there and go the distance into the wilderness. During the short period of time the clouds had begun to penetrate and cover the sky. So we had to wait and shoot until there was a gap between the clouds. I then photographed some photos on the surroundings, including reflections in the little lake.

  Lång slutartid gör att molnen ser ut som solstrålar-Slow shutter speed makes the clouds look like sunbeams.
  Karlavagnen-Big Dipper.
  Vintergatan syns i mitten av fotot-The Milky Way is visible in the center of the photo.
  Molnen drog ofta in och täckte stjärnorna-The clouds often drew in and covered the stars.
  Träden speglar sig i den lilla sjön-The tree is reflected in the small lake.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Panorama över Vånga stenbrott – Panorama of Vanga quarry

  Vånga stenbrott som jag besökte i söndags för allra första gången, gjorde mig helt häpen. Ett stenbrott i den storleken har jag bara sett på tv och i Skåne finns inga sådana stora brott. Undantaget är svarta bergen, som är världens största diabas brott, och har även den bästa kvalitén. Men det stenbrottet är vattenfyllt, och är hela 75 meter djupt, 50 meter brett och 900 meter långt. Men eftersom det är vattenfyllt ser det inte lika imponerande ut.

  Detta är det första panoramat av tre jag postar, och även det jag fotade sist. Jag tog det ifrån toppen på vägen där man går ner i stenbrottet. Här ser man tydligt det djupa stenbrottet, men även där de startat ny brytning, till vänster på bilden. Nu börjar man bli nyfiken, ska de bryta lika djupt som den djupaste delen?

  Det tror jag de kommer att göra, för berget är stort, och även på den djupaste delen ska de säkert bryta ännu längre ner. Från den högsta punkten är det säkerligen 50 meter till botten av brottet. Där jag tog de första fotona, som jag la in i det första inlägget, är det cirka 30 meter djupt.

  Vanga quarries I visited last Sunday for the first time, made me completely excited. A quarry in the size I have only seen on TV and in Scania is no such large quarries. The exception is the black mountains, which is the world’s largest diabas quarry, and also has the best quality. But that quarry is water-filled, and is 75 meters deep, 50 meters wide and 900 meters long. But because it is water-filled it does not look as impressive.

  This is the first panorama of three I post, and even the one I last photographed. I took it from the top of the road where you go down to the quarry. Here you can clearly see the deep quarry, but also where they started new refraction, to the left of the picture. Now you start getting curious, are they going to break as deep as the deepest part?

  I think they will do, because the mountain is big, and even in the deepest part they will certainly break even further down.  From the highest point it is certainly 50 meters to the bottom of the quarry. Where I took the first photos, which I put in the first post, it’s about 30 meters deep.

  Klicka på bilden för att se den i större storlek-Click on the image to view it in larger size

  Panorama över Vånga stenbrott-Panorama of Vanga quarry.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Den tama rödhaken – The tame robin

  Dessa foton hittade jag i mitt fotoarkiv idag, när jag letade efter något annat. Det var när jag var vid Lerjesjön och grillade för några år sedan. Då kom den här söta rödhaken ända fram till mig! Där vi grillade var en stor grillplats, och många människor har grillat där, så rödhaken var säkert van vid människor. Den var bara en meter ifrån mig, vilken otrolig känsla det är när vilda djur kommer till dig. Jag matade den naturligtvis, den var säkert van att få mat av de som grillade där.

  Det närmsta jag kommit en vild fågel var när jag hittade en steglits som inte kunde flyga mer än ett par meter. Det var för ett par år sedan, och ska leta reda på de fotona. Rödhaken är en av mina absoluta favoritfåglar bland småfåglarna, mycket vacker och härlig fågel.

  These photos I found in my photo archive today, when I was looking for something else. That’s when I was at Lake Lerje and grilled a few years ago. Then came this cute robin up to me! Where we grilled was a large barbecue area, and many people have grilled there, so the robin was probably used to people. It was only a meter away from me, what an incredible feeling it is when wild animals come to you. I fed it, of course, it was certainly used to get food to those who grilled there.

  The closest I came to a wild bird was when I found a goldfinch that could not fly more than a couple of meters. It was a couple of years ago, and will look for those photos. The robin is one of my absolute favorite birds among the little birds, very beautiful and lovely bird.

  Rödhaken kom hoppades fram från skogen-The robin came out of the woods.
  Den tittade sig omkring, säkerligen väntandes på mat-It looked around, certainly waiting for food.
  Den hoppade upp på en sten-It jumped on a rock.
  Visst är den söt och vacker!-Sure it’s cute and beautiful!
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Vägen ner till Vånga stenbrott – The road down to Vanga quarry

  När jag hade varit på toppen en bra stund och beundrat utsikten, fotat och bara njutit, började jag gå neråt. Eftersom det var cirka 30 meter ner till stenbrottet var jag tvungen att gå runt hela stenbrottet. Det var inga genvägar uppifrån,den närmsta klippavsatsen låg på fem meter ner. Jag brukar visserligen utmana mig själv, men eftersom jag var ensam, mitt i ödemarken så avstod jag att försöka att klättra. 🙂 Många anser att stenbrott är fula som förstör naturen, jag kan hålla med till en viss del.

  Jag har besökt gamla stenbrott, en del där de inte brutit sten på nästan 100 år. De har blivit ett med naturen och bildar en oas för fåglar och andra djur. Men här i södra delen av Sverige har vi inga stora stenbrott som i norra delen, där de mest bryter järnmalm. De ser inte vackra ut. Vånga stenbrott som ligger mitt i skogen är vackert. Man ser de olika skiftningarna av sten i berget.

  När man sedan står på botten av stenbrottet är det lika imponerande som synen uppifrån. De fotona visas i ett kommande inlägg om Vånga stenbrott.

  When I had been on top for a good while and admired the view, photographed and just enjoyed, I began to go downhills. Because it was about 30 meters down to the quarry, I had to walk around the entire quarry. There were no short cuts from the top, the nearest ledge stood at five meters down. I usually challenge myself, but since I was alone, in the middle of wilderness, so I gave up trying to climb. 🙂 Many people think quarries are ugly that destroys nature, I can agree to a certain extent.

  I have visited old quarries, a part where they have not broken stone for almost 100 years. They have become one with nature and form an oasis for birds and other animals. But here in southern Sweden, we have no major quarries as in the north, where they most break iron ore. They do not look beautiful. Vanga quarry located in the middle of the forest is beautiful. You can see the different shifts of rock in the mountain.

  When standing at the bottom of the quarry, it is as impressive as the view from above. The photos appear in an upcoming post about Vanga quarry.

  Första synen från andra sidan stenbrottet-First sight from the other side quarry.
  På väg ner i stenbrottet-On the way down in the quarry.
  Man ser de olika stenlagren i berget tydligt-You can see the different rock layers in the mountain clearly.
  Fotona från det första inlägget tog jag uppifrån berget, en mäktig syn-The photos from the first post I took from the mountain, a mighty sight.
  Vatten pumpas dygnet runt, Annars hade hela brottet blivit vattenfyllt-Water is pumped around the clock, otherwise the entire quarry would have become water-filled.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this