• Välkomna till Fotobloggarna – Welcome to the Photoblogs

  Välkomna till Fotobloggarna (Photoblogs)

  Vi är som vi heter, en blogg som sysslar med fotografering som är vårt största intresse. Vad vi fotograferar är allt som faller oss in, men det är mycket natur och gamla byggnader.

  We are who we are called, a blog dealing with photography which is our largest
  interest. What we photograph are all that occur to us, but it’s very nature and old buildings.

  Kommentera gärna! Feel free to comment!

  Fotobloggarna

   

   

  Tryck på bilderna i inläggen för att se dem i större format.

  Press images in posts to see them in larger size.

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.

  Share this

 • Nere i Vånga stenbrott – Down in Vanga quarry

  När jag var färdig med fotograferingen på toppen, var det dags att gå ner i stenbrottet. I mitt förra inlägg visade jag foton av vägen ner till stenbrottet. Nu är jag nere i detta massiva stenbrottet. På den bortre delen där jag stod och fotade ner i brottet, är det 30 meters djup. Ovanför ligger en klippavsats, tio meter upp. Så stenbrottets djup varierar ända upp till nästan femtio meter på visa ställen.

  Stenbrottet var lika imponerande nere i det, som det är från toppen. Men det är svårt att förmedla känslorna på foto. På den första bilden är där jag vandrade, bakom träden, för att komma ner till brottet. Jag ville gå ut på kanten mellan alla träd, och fota, men avstod för marken var osäker,och jag var ensam.

  Bergväggarna är fantastiskt vackra i alla färger, beroende på vilken stensort det är. I mitten ser det ut som om de ska bryta sten ännu längre ner. Det var klippavsatser med djup på tio meter runt mitten, men jag var bara tvungen att komma över dit för att fota.  Så det var bara att hoppa över. 😆 Jag skulle ta ett 360° panorama, men hade tyvärr inget så litet objektiv så jag skulle fått med hela berget runt om. Jag måste bara dit igen och fota panoramat!

  When I finished the shooting at the top, it was time to go down the quarry. In my last post, I showed photos of the way down to the quarry. Now I’m down in this massive quarry. At the far end where I was standing and shot down in the quarry, it is 30 meters deep. Above the top is a cut-off, ten meters up. So the quarry depth ranging up to nearly fifty meters in certain places.

  The quarry was equally impressive in the bottom, as it is from the top. But it’s hard to convey the feelings of the photo. On the first picture there I walked, behind the trees, to get down to the quarry. I wanted to go out on the edge, between all the trees, and shoot, but refrained, because the ground was uncertain, and I was alone.

  Bergväggarna är fantastiskt vackra i alla färger, beroende på vilken stensort det är. I mitten ser det ut som om de ska bryta sten ännu längre ner. Det var klippavsatser med djup på tio meter runt mitten, men jag var bara tvungen att komma över dit för att fota. So I had to jump over. 😆 I would take a 360 ° panorama, but unfortunately had no such a small lens so I could get the entire mountain around. I just have to get there again and take a panorama!

  Bergsväggen med den mörka stenen-The mountain wall with the dark stone.
  Vägen ner till stenbrottets botten-The road down to the bottom of the quarry.
  Mäktiga bergsväggar, helt lodräta-Powerful mountain walls, completely vertical.
  Här ser man tydligt de olika stenlagren-Here you can clearly see the different stone layers.
  Mitten på stenbrottet. För att komma dit måste man över djupa klippor-The middle of the quarry. To get there you have to cross deep cliffs.
  Stora och djupa klippor-Large and deep cliffs.
  Tio meter djupt, men bara ett par meter brett. Här hoppade jag över-Ten meters deep, but only a few meters wide. Here I jumped over.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Speglingar på Lillö – Reflections on Lillo

  Sent i eftermiddags, en knapp halv timme innan blå timmen inföll, så fotade jag speglingar i Helge å på Lillö. Jag tycker det är fantastiskt fint när träd, buskar, hus, ja det mesta, när det speglar sig i vattnet. Jag hade inte en tanke på blå timmen förrän jag kom hem. Fotona fick faktiskt lite mer blå färg. Men det blir mörkt tidigt nu, och när jag fotade det sista fotot med Live-View så ville kameran inte fokusera. Jag stängde av Live-View när jag hade motivet i siktet och fotade som vanligt. 🙂

  Varje år så översvämmas Kristianstad, eftersom staden ligger lågt jämfört med havsytan. På Lillö översvämmas beteshagarna, upp till en meters djup! För två år sedan var det den andra största översvämningen i modern tid, och hela Lillö var översvämmat. Jag som fotograf tycker det är härligt, Kristianstads stad speglar sig i de översvämmade markerna och det blir fantastiska foton.

  Alla foton är i HDR med tre exponeringar i varje foto. Jag hade problem med Lightroom när jag sammanfogade exponeringarna, och fick kasta sju foton, tre blev ok för man ser inte att det finns oskärpa på långt avstånd. Lillö är min favoritplats på höst och vinter, speciellt när det är rejäla översvämningar och vattnet ligger still utan en krusning.

  Late in the afternoon, half an hour before the blue hour, I shot reflections in Helge River on Lillo. I think it’s amazingly nice when trees, shrubs, houses, yes most, when it reflects in the water. I did not mind the blue hour until I got home. The photos actually got a bit more blue color. But it will be dark early now, and when I shot the last photo with Live View, the camera would not focus. I turned off Live View when I had the subject in sight and photographed as usual. 🙂

  Every year Kristianstad is flooded, because the city is low compared to the sea surface. On Lillo flooded pastures, up to a meter deep! Two years ago, it was the second largest flood of modern times, and the whole of Lillö was flooded. As a photographer, I think it’s beautiful, Kristianstad’s city is reflected in the flooded fields and it will be amazing photos.

  All photos are in HDR with three exposures in each photo. I had trouble with Lightroom when I merged the exposures, and had to throw seven photos, three became ok because you do not see that there is a blur of distance. Lillö is my favorite place in the autumn and winter, especially when there is major flooding and the water is still without a ripple.

  Helge å och Kristianstad i bakgrunden-Helge River and Kristianstad in the background.
  Översvämningarna har börjat på Lillö-The flooding has begun on Lillo.
  Helge å med Lillö borgruin till höger-Helge River with Lillo castle ruin to the right.
  Översvämmad betesmark-Flooded pastures.
  Helge å-Helge river.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Stjärnfotografering – Shooting stars

  Igår Kväll var jag med fotoklubben och fotograferade stjärnor. Det är alltid en chanstagning när man bestämmer en kväll att fotografera stjärnor, eftersom man aldrig kan veta i förväg om det blir klart väder. Platsen vi var på låg ungefär 20 kilometer utanför Kristianstad, i ett gammalt kalkbrott. När vi kom dit var himlen klar, inte ett moln i sikte. Men just där vi var, var vägen avstängd med stora grindar.

  Vi väntade på ett par personer till, och en av dem visste ett annat håll till platsen. Det tog en halvtimme att köra dit och gå sträckan ut i ödemarken. Under den korta tiden hade molnen börjat dra in och täcka himlen. Så vi fick vänta och fota tills det blev någon lucka bland molnen. Jag fotade då några foton på omgivningen,bland annat reflektioner i den lilla sjön. Fotona är inte de bästa, kvalitetsmässigt, men det var otroligt svårt att ställa skärpan. De erfarna medlemmarna fick såklart superbra foton, men roligt var det. Vår fotoklubb är nog unik, vi har kul och trivs med varandra.

  Yesterday I was with the photo club and photographed stars. It’s always a gamble when you decide one evening to photograph the stars, because you can never know in advance if it becomes clear weather. The place we were on lay about 20 kilometers outside of Kristianstad, in an old limestone quarry. When we got there the sky was clear, not a cloud in sight. But just where we were, the road was turned off with big gates.

  We were waiting for a couple of people, and one of them knew another way to the place. It took half an hour to drive there and go the distance into the wilderness. During the short period of time the clouds had begun to penetrate and cover the sky. So we had to wait and shoot until there was a gap between the clouds. I then photographed some photos on the surroundings, including reflections in the little lake.

  Lång slutartid gör att molnen ser ut som solstrålar-Slow shutter speed makes the clouds look like sunbeams.
  Karlavagnen-Big Dipper.
  Vintergatan syns i mitten av fotot-The Milky Way is visible in the center of the photo.
  Molnen drog ofta in och täckte stjärnorna-The clouds often drew in and covered the stars.
  Träden speglar sig i den lilla sjön-The tree is reflected in the small lake.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Panorama över Vånga stenbrott – Panorama of Vanga quarry

  Vånga stenbrott som jag besökte i söndags för allra första gången, gjorde mig helt häpen. Ett stenbrott i den storleken har jag bara sett på tv och i Skåne finns inga sådana stora brott. Undantaget är svarta bergen, som är världens största diabas brott, och har även den bästa kvalitén. Men det stenbrottet är vattenfyllt, och är hela 75 meter djupt, 50 meter brett och 900 meter långt. Men eftersom det är vattenfyllt ser det inte lika imponerande ut.

  Detta är det första panoramat av tre jag postar, och även det jag fotade sist. Jag tog det ifrån toppen på vägen där man går ner i stenbrottet. Här ser man tydligt det djupa stenbrottet, men även där de startat ny brytning, till vänster på bilden. Nu börjar man bli nyfiken, ska de bryta lika djupt som den djupaste delen?

  Det tror jag de kommer att göra, för berget är stort, och även på den djupaste delen ska de säkert bryta ännu längre ner. Från den högsta punkten är det säkerligen 50 meter till botten av brottet. Där jag tog de första fotona, som jag la in i det första inlägget, är det cirka 30 meter djupt.

  Vanga quarries I visited last Sunday for the first time, made me completely excited. A quarry in the size I have only seen on TV and in Scania is no such large quarries. The exception is the black mountains, which is the world’s largest diabas quarry, and also has the best quality. But that quarry is water-filled, and is 75 meters deep, 50 meters wide and 900 meters long. But because it is water-filled it does not look as impressive.

  This is the first panorama of three I post, and even the one I last photographed. I took it from the top of the road where you go down to the quarry. Here you can clearly see the deep quarry, but also where they started new refraction, to the left of the picture. Now you start getting curious, are they going to break as deep as the deepest part?

  I think they will do, because the mountain is big, and even in the deepest part they will certainly break even further down.  From the highest point it is certainly 50 meters to the bottom of the quarry. Where I took the first photos, which I put in the first post, it’s about 30 meters deep.

  Klicka på bilden för att se den i större storlek-Click on the image to view it in larger size

  Panorama över Vånga stenbrott-Panorama of Vanga quarry.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this