• Välkomna till Fotobloggarna – Welcome to The Photo Bloggers

  Välkomna till FotoBloggarna

  Vi är som vi heter, en blogg som sysslar med fotografering som är vårt största intresse. Vad vi fotograferar är allt som faller oss in, men det är mycket natur och gamla byggnader.

  We are who we are called, a blog dealing with photography which is our largest
  interest. What we photograph are all that occur to us, but it’s very nature and old buildings.

  Kommentera gärna! Feel free to comment!

  Fotobloggarna

   

   

  Tryck på bilderna i inläggen för att se dem i större format.

  Press images in posts to see them in larger size.

  English

   

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Storm på Håslövs ängar – Storm on Haslovs meadows

  Idag körde jag till Håslövs ängar för att kolla läget. När jag var där sist för ett par månader sedan var ängarna översvämmade. Nu var vattnet borta, men det var storm över ängarna. Ena sekunden var det snöstorm, sedan slutade det att snöa i några minuter, för att sedan snöa igen. Eftersom det blåste så mycket så kändes det som att det var -10°C, men snön la sig inte på marken. Jag fick vänta att gå ut ur bilen tills det slutade att snöa, för att inte få snö in i objektivet.

  På de två första fotona ser man stormen i horisonten. Men på bara en kort tid senare började de täta molnen att skingras och man såg inget av snöstormen. Men det fortsatte att blåsa och jag hade Djenka med mig, och hon ville såklart leka i den kalla blåsten. 🙂 Jag var på en äng bortom Håslövs ängar, där det är tillträde förbjudet från och med den 15 Mars. Här häckar många olika arter med fåglar på ängarna, och flera av dem har redan kommit, när det är rena vintervädret.

  Today I drove to Haslovs Meadows to check the situation. When I last was there a few months ago, the meadows were flooded. Now the water was gone, but there was a storm over the meadows. One second it was snow storm, then it stopped to snow for a few minutes, then snow again. As it blew so much, it felt like it was -10 ° C, but the snow did not lay on the ground. I had to wait to get out of the car until it stopped snowing, so I not get snow into the lens.

  On the first two photos you see the storm on the horizon. But in just a short time later, the dense clouds began to shine and you could not see any of the snowstorms. But it continued to blow and I had Djenka with me, and of course she wanted to play in the cold blow. 🙂 I was on a meadow beyond Haslovs meadows, where access is prohibited from March 15th. Here, many species breed with birds on the meadows. Several of them have already come, when it is pure winter weather.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Storm på Håslövs ängar – Storm on Haslovs meadows.
  Storm på Håslövs ängar – Storm on Haslovs meadows.
  Storm på Håslövs ängar – Storm on Haslovs meadows.
  Storm på Håslövs ängar – Storm on Haslovs meadows.
  Storm på Håslövs ängar – Storm on Haslovs meadows.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Fruktodlarna på Helmershus – The fruit growers in Helmershus

  För ett par månader sedan fick jag en förfrågan från en man som skrev en bok om Helmershus. Lars-Göran Pihl, som författaren heter, ville låna ett foto jag hade tagit på slottet. Såklart han fick, så roligt att bli uppskattad. 🙂 Idag ringde han och undrade om han kunde komma och lämna ett exemplar till mig. Eftersom jag inte var hemma så lade han den i brevlådan. i eftermiddags när jag kom hem och fick se den så blev jag nyfiken, såklart. Det var en bok på över 150 sidor, och jag undrade på vilken sida mitt foto var. Jag behövde inte leta länge, det var omslagsfotot! 🙂 Det är en mycket välskriven bok som det ligger mycket arbete bakom.

  Jag blev såklart glad och började att bläddra i boken och upptäckte att den innehöll så många fina gamla foton. Vi fotografer har nog gemensamt att vi älskar att se andras foton, och för mig är gamla foton väldigt intressanta. Varje foto har sin egen historia. Efter att jag bläddrat igenom lite bilder började jag skumläsa lite. Det är en fantastisk spännande bok om familjerna som bott på Helmershus och folket runtomkring.

  Är ni intresserade av boken, kontakta författaren Lars-Göran Pihl: lg.pihl@live.se

  A few months ago, I received a request from a man who wrote a book about Helmershus. Lars-Göran Pihl, as the author is called, wanted to borrow a photo I had taken at the castle. Of course he got that, so fun to be appreciated. 🙂 Today he called and wondered if he could come and leave a copy to me. Because I was not home he put it in the mailbox. In the afternoon when I got home and saw it I became curious, of course. It was a book of over 150 pages, and I wondered what side my photo was. I did not have to look far, it was the cover photo! 🙂

  I was of course delighted and began to browse the book and discovered that it contained so many fine old photos. We photographers probably share that we love to see others’ photos, and to me, old photos are very interesting. Each photo has its own story. After I browsed through some pictures I began to skim a little. It’s a fantastic exciting book about the families who lived at Helmershus and the people around. It is a very well-written book, with much work behind it.

  Are you interested in the book, contact the author Lars-Göran Pihl: lg.pihl@live.se

  Fruktodlarna på Helmershus-The fruit growers in Helmershus.
  Boken går att köpa hos författaren, Lars-Göran Pihl-The book can be purchased from the author, Lars-Göran Pihl.
  Fotot på Helmershus-The photo on Helmershus.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Djenka på fältet – Djenka on the field

  När jag är ute med schäferhunden Djenka, så brukar det oftast var på Näsby fält. Det ligger väldigt nära, och det är ett stort och öppet fält, perfekt för lekar. 🙂 Även på vintrarna så är det ett bra rastställe för hundar, och på sommaren är det så vackert. Näsby fält består av mycket mer än där jag har fotat när jag lekt med Djenka, men på vintrarna är det inte kul att vandra långa sträckor där. Men till våren ska jag gå hela Näsby fält, från Norra Lingenäset till Lillö.

  Det är en liten promenad på några timmar, för man stannar på flera ställen och beundrar naturen, och fotar. Jag har bara gått hela sträckan en gång förr, det var när naturum ordnade en promenad för två år sedan.

  When I’m out with the German shepherd Djenka, it’s usually on the Nasby field. It is very close, and there is a large and open field, perfect for playing. 🙂 Even in winters, it is a good resting place for dogs, and in the summer it is so beautiful. Nasby field consists of much more than I have photographed when I played with Djenka, but in the winters it is not fun to walk long distances there. But this spring I will go all Nasby field, from the North Ling Isthmus to Lillo.

  It’s a little walk in a few hours, because you stay in several places and admire the nature, and shoot. I only did the entire route once before, it was when the Visitor Center organized a walk two years ago.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Djenka måste leta efter bollen i det höga gräset-Djenka have to look for the ball in the tall grass.
  Hon lägger bollen på marken och väntar på att jag ska kasta den-She places the ball on the ground and waiting for me to throw it.
  Men hon tog den igen!-But she took it again!
  Hon vill nog inte leta efter den i det höga gräset igen😁-She probably does not want to look for it in the high grass again.😁
  Så har hon fått nog av motion och vill vila-Then she has had enough exercise and wants to rest.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this