• Välkomna till FotoBloggarna

  Välkomna till FotoBloggarna

  Vi är som vi heter, en blogg som sysslar med fotografering som är vårt största intresse. Vad vi fotograferar är allt som faller oss in, men det är mycket natur och gamla byggnader.

  We are who we are called, a blog dealing with photography which is our largest
  interest. What we photograph are all that occur to us, but it’s very nature and old buildings.

  Kommentera gärna! Feel free to comment!

  Fotobloggarna

   

   

  Tryck på bilderna i inläggen för att se dem i större format.

  Press images in posts to see them in larger size.

  English

   

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Min favoritfågel röd glada – My favorite bird red kite

  Bland de rovfåglar som jag fotograferat är den röda gladan min absoluta favoritfågel. Den är verkligen en fågel jag aldrig tröttnar på att fotografera. Men det har varit svårt för fågeln, i motsats till sin kusin, brun glada, som är världens vanligaste rovfågel. Röd glada anses som nära hotad i världen, och 1972 fanns det endast 19 stycken av dem i hela Sverige. Idag finns det runt 3000 par! Alltså ungefär 6000 fåglar, och majoriteten finns i södra Sverige, de flesta i Skåne

  Här i Skåne kan man se 20-30 stycken samtidigt! 🙂 Men de är svåra att komma nära, när de ser en människa så ökar de avstånden, samtidigt som de söker efter byten. Jag har haft tur några gånger att de kommer flygande över trädtopparna. Ibland verkar det som om de glömmer bort mig när de spanar efter byten.

  Among the birds of prey that I photographed, is the red kite my absolute favorite bird. It’s really a bird I’m never got tired of photographing. But it has been difficult for the bird, as opposed to its cousin, black kite, which is the world’s most common bird of prey. Red kite is considered near threatened in the world, and in 1972 there were only 19 of them in all of Sweden. Today there are around 3000 pairs! That is, about 6000 birds, and the majority are in southern Sweden, most of them in Scania.

  Here in Scania you can see 20-30 of them at the same time! 🙂 But they are difficult to get close, when they see a person they increase the distances, while looking for prey. I’ve been lucky a few times that they come flying over the treetops. Sometimes they seem to forget me when they’re looking for a prey.

  En röd glada kom överraskande glidande öer trädtopparna-A red kite came surprising gliding over the treetops.
  Den vände snabbt och flög åt andra hållet-It turned quickly and flew in the other direction.
  Gladan ändrade riktning igen-The kite changed direction again.
  Gladan började att spana efter ett byte, och glömde mig-The kite began to look for a prey, and forgot me.
  Visst är det en mäktig fågel, den röda gladan-Sure, it’s a powerful bird, the red kite.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Svartvita foton – Black and white photos

  Några på fotoklubben som jag är medlem i, är väldigt duktiga på svartvita foton. Det är en konst att redigera sådana foton, för när man fotar ser man ju motivet i färg. Jag kan ställa om kameran så att jag ser det i svartvitt, det hjälper inte när man ska redigera dem. Den inställningen använder man för att se hur fotona på ett ungefär kommer att se ut i svartvitt. Eftersom jag fotograferar i RAW format blir ändå fotona i färg, för i RAW filer finns all information, som inte finns i JPEG.

  Här är några foton på den klassiska gamla järnvägsbron i Kristianstad, och ett gammalt hyreshus. Sista bilden är ett panorama i HDR, 10 foton med 3 exponeringar i varje, ger 30 exponeringar.

  Some of the members in the photo clubs I’m a member of, are very good at black and white photos. It’s an art to edit such photos, because when you shoot, you see the subject in color. I can set the camera so that I see it in black and white, it does not help when you are editing them. This setting is used to see what the photos will look like in black and white. However, as I photograph in RAW format, the photos are still in color, because in RAW files is all information available, Which is not in JPEG.

  Here are some photos of the classic old railway bridge in Kristianstad, and an old apartment house. The last image is a panorama in HDR, 10 photos with 3 exposures in each, giving 30 exposures.

  Den gamla järnvägsbron i Kristianstad-The old railway bridge in Kristianstad.
  Den gamla järnvägsbron i Kristianstad-The old railway bridge in Kristianstad.
  Den gamla järnvägsbron i Kristianstad-The old railway bridge in Kristianstad.
  Gammalt hyreshus, troligen byggt omkring 1930-Old house, probably built around 1930.

  Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

  Panorama på den gamla järnvägsbron-Panorama of the old railway bridge.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Gässens bråk – Geese brawl

  På våren när gässen ska börja att bilda par och häcka förekommer det ofta bråk mellan hanarna. De försvarar sin hona väldigt aggressivt, och den jagande gåsen flyr för det mesta. Jag har sett gäss som trycker ner sin rival under vattenytan, men gässen är bra dykare och klarar sig bra. Dessa foton ät tagna på våren i Karpalundsdammarna, en populär samlingsplats för grågäss på våren. Grågåsen har varit utsatt för jakt, så den fridlystes 1912. År 1960 fanns det bara 400 par i hela Sverige. Idag finns det runt 250 000 par.

  In the spring when the geese begin to form pairs and breed there are often fights between males. They defend their female very aggressively, and the chasing goose escapes for the most part. I’ve seen geese pushing down their rival underwater, but the geese are good diver and are doing well. These photos are taken in the spring in Karpalund ponds, a popular gathering place for greylag geese in the spring. The graylag goose has been hunted, so it was sheltered in 1912. In 1960 there were only 400 pairs throughout Sweden. Today there are around 250,000 pairs.

  Gåsen börjar att jaga iväg sin rival-The goose starts chasing away his rival.
  Hannarna försvarar sin honor mycket aggresivt-Males defend their females aggressively.
  Den jagade gåsen flyr alltid, inte ofta de slåss-The chased goose always flies, not often they fight.
  Den försvarande hannen sträcker på sina vingar, med sin hona jämte sig-The defending male stretches on his wings, with his female beside him.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Sölvesborgsbron på dagen – Sölvesborg Bridge on the day

  Jag gjorde ett inlägg om Sölvesborgsbron för några dagar sedan, men de fotona var från i våras. Det var på kvällningen, och det var bara själva bågbron jag la in i inlägget. Igår var jag där och fotade hela bron, även den sista sträckan, som är en ”vanlig” bro, som går till det nya bostadsområdet, Ljungaviken. Kaninholmen som förr var fridlyst, har jag för mig, kan man nu även gå till.

  I did a post about Sölvesborgsbron a few days ago, but those photos were from last spring. It was in the evening, and it was just the arch bridge itself I put into the post. Yesterday I was there and photographed the entire bridge, even the last stretch, which is a ”regular” bridge, which goes to the new residential area, Ljungaviken. The Rabbit island, as before, it was protected,I have it for me, one can also go to.

  Brons första del är en bågbro-The first part of the bridge is an arch bridge.
  Bron i ett annorlunda perspektiv-The bridge in a different perspective.
  Bron går även till kaninholmen-The bridge also goes to the rabbit island.
  Andra delen av bron är en ”vanlig” bro, som går till det nya bostadsområdet, Ljungaviken-The second part of the bridge is a ”regular” bridge, which goes to the new residential area, Ljungaviken.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Panorama över Sölvesborg – Panorama of Sölvesborg

  Igår när jag hade varit på vikingamarknaden, tog jag en tur till Sölvesborg. Jag skulle hälsa på min kusin, men hela hans hus var blockerat av både lastbilar och grävskopor. Det var en vattenläcka, så jag stannade inte till i röran. Jag fortsatte ner till Sölvesborgsbron, för att fotografera den och ta ett panorama över Sölvesborg från kaninholmen. Innan bron byggdes har jag varit på kaninholmen en gång. Det var en vinter, när jag var barn, och isen låg tjock. Det är cirka 200-300 meter från småbåtshamnen till kaninholmen.

  Panoramat är fotat i HDR. 30 foton med tre exponeringar i varje foto, det blir hela 90 exponeringar, sammansatt till panoramat.

  Yesterday when I had been to the Viking market, I went to Sölvesborg. I would visit my cousin, but all his house were blocked by trucks and excavators. There was a water leak, so I did not stay in the mess. I went down to Sölvesborg Bridge, to photograph it and take a panorama of Sölvesborg from rabbit island. Before the bridge was built, I have been on rabbit island once. It was a winter when I was a child, and the ice was thick. It is about 200-300 meters from the marina to the rabbit island.

  The panorama is photographed in HDR. 30 photos with three exposures in each photo, there will be a total of 90 exposures, assembled to panorama.

  Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

  Panorama över Sölvesborg, fotat från kaninholmen-Panorama of Sölvesborg, photographed from rabbit island.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this