• Välkomna till Fotobloggarna – Welcome to The Photo Bloggers

  Välkomna till FotoBloggarna

  Vi är som vi heter, en blogg som sysslar med fotografering som är vårt största intresse. Vad vi fotograferar är allt som faller oss in, men det är mycket natur och gamla byggnader.

  We are who we are called, a blog dealing with photography which is our largest
  interest. What we photograph are all that occur to us, but it’s very nature and old buildings.

  Kommentera gärna! Feel free to comment!

  Fotobloggarna

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Blåa Helge å – Blue Helge river

  När jag fotade solnedgången precis när blå timmen inföll i Tisdags, var jag och handlade efteråt. Det tog ganska lång tid, så solen hade gått ner och det började att mörkna. Jag körde hem på Härlövsängaleden som passerar över Helge å. På ena sidan ser man Kristianstad, med bland annat kyrkan och på andra sidan naturen med Karpalund i bakgrunden. Det var fortfarande blå timmen och även om det började mörkna rätt bra kunde jag fota utan att använda stativ.

  When I photographed the sunset just when the blue hour came on Tuesday, I was shopping afterwards. It took quite some time, so the sun had gone down and it started to darken. I drove home on Härlövsängaleden that crosses Helge river. On one side you see Kristianstad, with the church and the other side, the nature with Karpalund in the background. It was still the blue hour and although it started to darken properly, I could shoot without using a tripod.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Blåa Helge å – Blue Helge river.
  Blåa Helge å – Blue Helge river.
  Blåa Helge å – Blue Helge river. Karpalund i bakgrunden-Karpalund in the background.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Fiskgjuse på Mansdala – Osprey at Mansdala

  Naturen runt Kristianstad är fantastisk. Eftersom det är mycket våtmarker här så trivs många fåglar mycket bra här. Jag har varit på rätt många platser runtomkring i kommunen. Men det har mest varit besöksplatser som är utmärkta på kartan som naturplatser. En plats jag faktiskt inte upptäckt är naturen på Mansdala, platsen där stallet är, som Jenny har sin häst. Här är det bara natur, bondgårdar och flera hästgårdar och ingen trafik. Det var inte förrän några dagar sedan jag “upptäckte” platsen. Jag såg då flera glador segla i luften och ett par gravänder landade på ängarna.

  Igår när jag var där kom det en fiskgjuse högt upp i luften. Eftersom det inte finns några fiskevatten i närheten så har den säkert ett bo i området. Fiskgjusarna bygger gärna sina bon en bit ifrån sina jaktmarker, där det är tryggt. Att flyga några kilometer tar inte lång tid för dem.

  The nature around Kristianstad is amazing. Because there is a lot of wetlands here, many birds enjoy very well here. I have been to the right many places around the municipality. But it has been most visited places that are mark on the map as nature parks. A place I actually did not discover is the nature at Mansdala, the place where the stall is, as Jenny has her horse. Here it is only nature, farmhouses and several horse farms and no traffic. It was not until a few days since I “discovered” the place. I saw several kites sail in the air and a couple grave ducks landed on the meadows.

  Yesterday, when I was there, there was an osprey high up in the air. As there are no fishing waters nearby, it certainly has a living in the area. Ospreys like to build their nests away from their hunting grounds, where it’s safe. To fly a few kilometers does not take long for them.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Fiskgjuse-Osprey.
  Fiskgjuse-Osprey.
  Bondgård-Farmhouse.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Fasanen på Lillö – The pheasants on Lillo

  I eftermiddags, innan jag skulle fotografera Jenny och Poetry, tog jag en tur till Lillö. Direkt när jag kom så hörde jag fasan hannarna gala. Det är dags att välja en partner, eller rättare sagt flera, de lever i månggifte. Nu på våren är det stora stridigheter, hannar emellan. I fjol så hade jag turen att filma två hannar som slogs och det var riktigt våldsamt. Denna hannen gick med en hona på ängarna, när de såg mig sprang honan snabbt över vägen till andra sidan hannen var ensam kvar och började gå sakta. Ju mer jag närmade mig, desto snabbare gick han.

  När han var över på andra sidan av vägen så slappnade han av och gick lugnt och tittade efter honan. Hon hade faktiskt väntat på honom på andra sidan vägen, tyvärr hade jag lagt ner kameran i väskan.

  In the afternoon, before I photographed Jenny and Poetry, I took a trip to Lillo. Immediately when I arrived I heard the pheasant males crow. It’s time to choose a partner, or rather several of them, they live in polygamy. Now in spring there are great fighting, males between. Last year I was lucky enough to film two males who were fighting and that was really violent. This male went with a female in the meadows, when they saw me, the female ran quickly across the road to the other side, the male remained alone and began to go slowly. The more I approached, the faster he went.

  When he was over the other side of the road, he relaxed and went down and looked for the female. She had actually waited for him on the other side of the road, unfortunately I had put the camera in the bag.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Fasanen på Lillö – The pheasants on Lillo.
  Fasanen på Lillö – The pheasants on Lillo.
  Fasanen på Lillö – The pheasants on Lillo.
  Fasanen på Lillö – The pheasants on Lillo.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this