• Välkomna till Fotobloggarna – Welcome to The Photo Bloggers

  Välkomna till FotoBloggarna

  Vi är som vi heter, en blogg som sysslar med fotografering som är vårt största intresse. Vad vi fotograferar är allt som faller oss in, men det är mycket natur och gamla byggnader.

  We are who we are called, a blog dealing with photography which is our largest
  interest. What we photograph are all that occur to us, but it’s very nature and old buildings.

  Kommentera gärna! Feel free to comment!

  Fotobloggarna

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Närbild på en tofsvipa – Closeup of a lapwing

  En av vår tidigaste flyttfågel som kommer hit till Sverige är tofsvipan. Den kommer redan i Februari när det fortfarande är vinter. Men många dröjer att komma tills April då det är dags att häcka. Den stannar kvar tills Juni-Oktober, beroende när den kommit.Jag har sett flockar med 100 fåglar flyga omkring innan flyttningen, som de gör tillsammans. Här i södra Sverige är den relativt vanlig, men globalt sett är den nära hotad.

  Den känns väl igen både på marken och i luften där den är en mästare på akrobatik. Man får vara väldigt snabb för att hinna med den i sina tvära svängar som kommer plötsligt. Men har man fotograferat dem mycket så lär man sig deras beteende. 🙂 När jag började att fota dem hade jag väldiga problem att fokusera på dem. Men jag har märkt att de har ett visst mönster när de flyger. Jag har alltid mitt stora objektiv, 150-600 mm när jag fotar fåglar. Man får börja på cirka 400 och zooma in efterhand. Just tofsvipor är en av mina favoritfåglar att fotografera i luften. Det är en stor utmaning. Dessa foton tog jag för ett par dagar sedan i Kristianstads vattenrike, Håslövs ängar.

  One of our earliest migratory birds that come here to Sweden is lapwing. It’s already coming in February when it’s still winter. But many will wait to come until April when it is time to breed. It stays until June-October, depending when it arrived. I’ve seen flocks with 100 birds flying around before moving, as they do together. Here in southern Sweden it is relatively common, but globally it is near threatened.

  It feels well again both on the ground and in the air where it is a master of acrobatics. You have to be very quick to catch it in their tight turns that come suddenly. But if you have photographed them a lot, you learn their behavior. When I started to photograph them, I had great problems focusing on them. But I have noticed that they have a certain pattern when they fly. I always have my big lens, 150-600 mm when I’m shooting birds. You can start at about 400 and zoom in afterwards. Just lapwings are one of my favorite birds to shoot in the air. It is a big challenge. These photos I took a couple of days ago in Kristianstad’s water kingdom, Haslovs meadows.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Tofsvipa-Lapwing.
  Tofsvipa-Lapwing.
  Tofsvipa-Lapwing.
  Tofsvipa-Lapwing.
  Tofsvipa-Lapwing.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Fåglar på håslöv ängar – birds on Haslov meadows

  På Håslövs ängar, Kristianstads vattenrike, finns det flera arter av fåglar som inte häckar på så många andra platser. Två av dem Är rödspov och den skygga storspoven. Bägge fåglarna anses som nära hotade i hela världen, på grund av deras platser, våtmarkerna, försvinner mer och mer. Här i Kristianstad, i Håslövs ängar stortrivs de,och vi so tycker om fåglar är glada över att se dem. Hela Håslövs ängar är ett natur reservat för fåglar och får inte beträdas från tidig vår till sen sommar. Men det finns en bra stig runt ängarna där man kan se dem, om man har tur.

  Rödspoven är, enligt mig, inte alls rädd för att människor är nära dem. Jag har varit cirka 10-15 meter ifrån dem och de har inte reagerat, bara fortsatt med vad de gör, letar mat. Däremot är storspoven en skygg fågel. När den kommer flygande så flyger den inte över dig, nej den tar en omväg runt dig! . Varför dessa två fåglar är så olika kan man undra. storspoven kan bli så gammal som över 30 år! Medans rödspoven blir omkring 15 år gammal.

  On Haslovs meadows, Kristianstad´s water kingdom there are several species of birds that do not breed in so many other places. Two of them are black-tailed godwit and the shy curlew. Both birds are considered near threatened throughout the world, because of their locations, wetlands, disappears more and more. Here in Kristianstad, in Haslovs meadows thrives the most, and we who love birds are happy to see them. Whole Haslovs meadows are a natural sanctuary for birds and may not be entered from early spring to late summer. But there is a good trail around the meadows where you can see them if you are luck

  Black-tailed godwit is, according to me, not at all afraid of people close to them. I have been about 10-15 meters away from them and they have not reacted, just still with what they are doing, looking for food. However, curlew is a shy bird. However, black-tailed godwit flies the nearest road, over you, it is not the least bit shy. Why these two birds are so different one can wonder. In Swedish they are called the same “last name”, Perhaps because they are the same and both are wading birds? Curlew may be as old as 30 years! While the Black-tailed godwit is be approximately 15 years old.

  Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

  Rödspov-Black-tailed godwit.
  Rödspov-Black-tailed godwit.
  Rödspov-Black-tailed godwit.
  Rödspov-Black-tailed godwit.

   

  Rödspov-Black-tailed godwit
  Storspov-Eurasian curlew
  Storspov-Eurasian curlew
  Storspov-Eurasian curlew
  Storspov-Eurasian curlew
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Mars bästa i ett bildspel -March best in a slideshow

  Jag bara måste bara göra promotion för denna sida där jag la in mitt månatliga bildspel, för Mars, vet det är sent. Men både fotona och låten är så underbara! Tja, låten är väl bättre än bilderna för jag spelar den om och om igen! 😆 Men jag är rätt nöjd med mina foton också, det var i Mars, första vårmånaden. Det snöade ena dagen och var nästan sommarväder den andra dagen. Eftersom jag inte kan, eller vet hur, så får ni klicka på fotot här pa sidan för att komma till bildspelet. Om ni kommenterar var ärliga, jag tycker om kritik, både positiv och negativ. Det sistnämnda kan man lära sig av! Hoppas ni får en bra stund! (Finns även uppe i menyn)

  I just have to just make promotion for this page where I uploaded my monthly slide show, for March know it’s late. But both the photos and the song are so wonderful! Well, the song is better than the pictures because I play it over and over again! 😆 But I’m quite pleased with my photos too, it was in Mach, the first spring month. It was snowing one day and was almost summer weather the other day. Since I can not, or know how, then click on the photo here on the page to get to the slide show. If you comment so being honest, I like criticism, both positive and negative. The later can be learned about.! Hope you will have a good time! (Also up in the menu)

  Klicka på bilden för att komma till bildspelet-Click on the image to get to the slideshow.

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this