• Välkomna till Fotobloggarna – Welcome to the Photoblogs

  Välkomna till Fotobloggarna (Photoblogs)

  Vi är som vi heter, en blogg som sysslar med fotografering som är vårt största intresse. Vad vi fotograferar är allt som faller oss in, men det är mycket natur och gamla byggnader.

  We are who we are called, a blog dealing with photography which is our largest
  interest. What we photograph are all that occur to us, but it’s very nature and old buildings.

  Kommentera gärna! Feel free to comment!

  Fotobloggarna

   

   

  Tryck på bilderna i inläggen för att se dem i större format.

  Press images in posts to see them in larger size.

  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.

  Share this

 • Havet vid Åhus – The sea at Ahus

  Vid Åhus ligger Östersjön, 20 kilometer utanför Kristianstad. Där går kustlinjen flera kilometer med badplatser på flera ställen. De här fotona tog jag vid Äspet, en underbar fin plats. Jag brukar köra till havet när det blåser mycket, men jag har inte lyckats att fånga de riktigt stora vågorna. Men att vara vid havet är underbart, speciellt som jag är uppfödd i en sjöstad, Sölvesborg, och hade bara par kilometer till havet. Just i Sölvesborg, i en liten by som heter Sandviken, finns Sveriges finaste strand, enligt mig. 🙂 Ska fota den i sommar.

  At Ahus lies the Baltic Sea, 20 kilometers outside Kristianstad. There the coastline runs several kilometers of bathing places in several places. These photos I took at Aspet, a wonderful nice place. I usually drive to the ocean when it blows a lot, but I have not managed to catch the really big waves. But being at sea is wonderful, especially as I was brought up in a seaside town Solvesborg, and had only few kilometers from the sea. Just in Solvesborg, in a small village called Sandviken, there is Sweden’s finest beach, according to me. 🙂 I’ll shoot it this summer.

  Gräsänder simmar bland vågorna-Mallards swimming among the waves.
  Havet vid Åhus – The sea at Åhus.
  Havet vid Åhus – The sea at Åhus.
  Havet vid Åhus – The sea at Åhus.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Kväll på Lillö – Evening at Lillo

  När himlen är klar och mörkret har sänkt sig, så är det fantastiskt vackert på Lillö med de översvämmade ängarna. Kristianstad med omgivning speglar sig vackert i vattnet, och stjärnorna lyser upp himlen. Dessa foton tog jag för ett tag sedan, när vädret var fint. De senaste dagarna har det inte varit något bra väder, regn och regn. Men i morse snöade det, ch det hade även snöat i natt, så det låg ett par, tre centimeter tjockt snötäcke. Men det gick snabbt över, och det mesta försvann till eftermiddagen.

  When the sky is clear and the darkness has decreased, it is wonderfully beautiful at Lillö with the flooded meadows. Kristianstad with surroundings reflects beautifully in the water, and the stars light up the sky. These photos I took a while ago when the weather was fine. In the past few days there has been no good weather, rain and rain. But this morning it was snowing, it had also snowed in the night, so it was a pair of three centimeters thick snow cover. But it quickly went over, and most of them disappeared in the afternoon.

  Översvämningarna på Lillö-The flooding on Lillo.
  Stjärnhimmel över Lillö-Starry sky over Lillo.
  Värmekraftverket speglar sig i översvämningarna-The thermal power plant is reflected in the floods.
  Stjärnhimmel över Lillö-Starry sky over Lillo.
  Stjärnhimmel över Lillö-Starry sky over Lillo.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Mer lek med Djenka – More play with Djenka

  Jag har varit ute med min väns schäferhund några gånger och lekt med henne, och hon älskar vatten. Att jaga en boll och i vattnet, kan det bli bättre för henne? 🙂 Två av hennes favoriter. Lika roligt som det är för henne, lika roligt är det för mig att fota henne när hon leker. Men vad hände egentligen denna gången, kan man undra. Strax innan hon var framme stannade hon mitt i en vattenpöl för att skaka av sig vattnet, innan hon tog bollen och fortsatte till mig.

  Inte lämnade hon bollen framför mig som hon brukar heller, nej den släppte hon i vattnet. Jaja, jag hade vattentäta kängor på mig, för jag visste vad vi skulle göra. Djenka är en åtta år gammal schäferhund, och hon är precis så livlig som en valp, det är så kul med aktiva hundar.

  I’ve been out with my friend’s German shepherd few times and played with her, and she loves water. To chase a ball and into the water, could it be better for her? 🙂 Two of her favorites. As fun as it is for her, as much fun it is for me to photograph her when she plays. But what really happened this time, one might wonder. Just before she arrived, she stopped in the middle of a puddle to shake off the water before she took the ball and went to me.

  She did not leave the ball in front of me as she usually does, no, she let it in the water. Yes, I had waterproof boots on me, because I knew what we should do. Djenka is an eight-year-old German shepherd dog, and she is just as lively as a puppy, it’s so fun with active dogs.

  Djenka är snabbt framme vid bollen-Djenka is quickly arrived at the ball.
  Hon har bollen i munnen-She has the ball in her mouth.
  Och hon är snabbt på väg till mig-And she is fast on its way to me.
  Snart är hon framme…-Soon she’s coming …
  Men, vad gör hon? Stannar mitt i vattenpölen för att skaka av sig vattnet!-But what does she do? Stay in the middle of the water puddle to shake off the water! 😀
  Hon tar bollen igen-She takes the ball again.
  Så lämnar hon den till mig, i en vattenpöl!-So she leaves it to me, in a water puddle! 😀
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this

 • Kanon bilder – Cannon images

  Kristianstad är byggd som en militärstad av danskarna, 1614, på ett mycket strategiskt läge för den tiden. Det var våtmarker runtom, och staden var nästintill ointaglig. Men svenskarna lyckades att inta den efter många försök. 1674 Kom danskarna till Skåne med 15000 man, dubbelt så många som svenskarna, och dubbelt så mycket bättre utrustade. Sverige var vid den tiden illa ute genom andra krig ute i Europa. Men efter två år så var läget omvänt, men ett ställe bjöd danskarna fortfarande på motstånd, i Kristianstad.

  Bastion Konungen intogs inifrån, så vallarna som omgav den hjälpte inte. Under lång tid var denna historiska plats förfallen, men på 1990-talet renoverades den, och kanonerna. Vaktkuren ligger ett par hundra meter ifrån, på gamla Wendes artilleriregemente, som numera är nerlagt sedan länge.

  Kristianstad is built as a military city of the Danes, 1614, in a very strategic position for that time. There were wetlands around, and the city was almost impregnable. But the Swedes managed to take it after many attempts. 1674 The Danes came to Scania with 15000 men, twice as many as the Swedes, and twice as much better equipped. Sweden was at that time badly out through other wars in Europe. But after two years, the situation was reversed, but one place still offered the Danes resistance, in Kristianstad.

  Bastion The King was taken from the inside, so the ramparts that surrounded it did not help. For a long time this historic place was overdue, but in the 1990s it was renovated and the cannons. The guard cottage is a few hundred meters away, on old Wendes artillery regimes, which have been laid down for a long time ago.

  Kanoner på Bastion Konungen-Cannons at Bastion The King.
  Kanoner på Bastion Konungen-Cannons at Bastion The King.
  Kanoner på Bastion Konungen-Cannons at Bastion The King.
  Bastion Konungen-Bastion The King.
  Vaktstugan, kallad fyrkappan-Guard cottage, called fyrkappan.
  Vaktstugan, kallad fyrkappan-Guard cottage, called fyrkappan.
  Minnesskylt över vaktstugan-Memorial sign over the guard house, built in 1801.
  Klicka på bilderna för att se dem i större format. Besök gärna vårt stora fotogalleri, länk finns i menyn - Click on the images to see a larger view. Please visit our large photo gallery, link is in the menu.
  Share this